Wat is goede literatuur juist? Goede literatuur beantwoordt aan een aantal kenmerken. Literaire werken weerstaan daardoor de tand des tijds en blijven waardevol. Onze lessenreeks literatuur beantwoordt je vragen over dit onderwerp. In de lessen literatuur die Background Education vzw aanbiedt komen moderne auteurs aan bod, maar ook werken die lang geleden geschreven werden en nog altijd heel ‘leesbaar’ zijn. Verder bepaal je natuurlijk zelf wat je goed vindt of niet, in overeenstemming met je persoonlijke smaak.

De vernieuwde opleiding Literatuur van Background Education vzw focust nog meer op levenslang leren en bestaat uit drie academiejaren: Literaire genres’, ‘Grote auteurs’  en ‘Stromingen en bewegingen’.  Op deze manier leer je vanuit elk oogpunt wat goede literatuur is en welke de kenmerken zijn van goede literatuur.

Tijdens het dit academiejaar organiseren we het onderdeel ‘Literaire genres’ in Mechelen. We verkennen belangrijke literaire genres van vroeger en nu. Traditionele genres zoals het epos en het theater komen aan bod, maar ook moderne genres zoals de graphic novel en microfictie. Verwacht geen droge, chronologische uiteenzetting! Elke docent gaat in op een boeiend aspect van het onderwerp. Er is aandacht voor het ontstaan van bepaalde genres en voor het werk van belangrijkste representatieve auteurs. Zo krijg je een dieper inzicht in de verschillende genres, die je leeservaring blijvend verrijkt.

Elke les in onze lessenreeksen neemt een andere expert een bepaald thema onder de loep en je gaat buiten met een pak nieuwe inzichten. Op basis van de presentatie en de leeslijst die bij elke les hoort kun je je thuis na de les of op een later tijdstip verder in het onderwerp verdiepen, als je dat wenst. Verder horen bij onze lessen geen tests of examens. Je hoeft geen voorkennis te hebben en de lessen zijn toegankelijk voor iedereen, ongeacht je achtergrond.

Onze docenten komen uit Vlaamse of Nederlandse universiteiten of hogescholen. Ze schreven een doctoraat over het onderwerp of doen er voortgezet onderzoek over. Dat verklaart de passie waarmee ze hun onderwerp behandelen. Zij weten uiteraard heel goed wat goede literatuur is.

Je maakt deel uit van een beperkte groep. Er is dus altijd aandacht voor je vragen en er is veel interactie. Aan het einde van het semester krijg je een certificaat voor de lessen die je gevolgd hebt.

De lessen gaan door in Het Predikheren in Mechelen. Een historisch klooster dat volledig gerestaureerd werd. Een indrukwekkende locatie. Bovendien is hier ook de bibliotheek van Mechelen gehuisvest. Boeken die je tijdens de les hebt leren kennen, kun je meteen ook uitlenen. Kom je rechtstreeks van je werk naar de les? Dan kun je in Barbib nog snel een hapje eten.