Cyrina Grimonprez

Cyrina is sinds 2018 betrokken betrokken bij Background Education vzw.

Ze is lid van de Raad van bestuur en de Algemene vergadering van de vzw en zet mee het beleid uit voor de komende jaren. Ze verzekert ook de cursusbegeleiding voor het programma Duurzame Steden.

Ze studeerde pedagogische wetenschappen en internationale politiek aan de UGent en General Management aan Vlerick Business School. Nu werkt ze als consultant en begeleidt strategische projecten voor de publieke sector.