Background Education vzw organiseert bijscholing in het kader van levenslang leren op academisch niveau met lessenreeksen Duurzaamheid, Filosofie, Literatuur en Psychologie. Meer informatie over ons concept vind je hier.

 

Vanaf februari 2020: Neuropsychologie

De vernieuwde opleiding Psychologie omvat drie academiejaren: ‘Neuropsychologie’;‘Persoonlijkheid’ en ‘Sociale relaties’. Elk academiejaar bestaat uit twee semesters. Alle academiejaren, semesters en lessen kunnen afzonderlijk gevolgd worden zonder specifieke voorkennis.

Inneke Van den Ende heeft ons team recent vervoegd en stelde de lessenreeks ‘Psychologie: Neuropsychologie’ samen. Deze lessenreeks gaat door tijdens het tweede semester van academiejaar 2020-2021 en vangt dus aan begin februari 2020. In acht lessen exploreren we ons brein. Onder meer functies en stoornissen van het geheugen, slaap en de gevolgen van hersentrauma staan op het programma. Telkens brengen experts een stand van zaken van het meest recente onderzoek.

neuropsychologie
Psychologie: Neuropsychologie

Hieronder vind je het overzicht van de lessen van het programma Neuropsychologie vanaf september. Vanwege corona bestaat ons aanbod enkel uit de lessen die vorig academiejaar niet konden doorgaan. Het aantal cursisten is beperkt. Als je belangstelling hebt, wacht dan niet met inschrijven.

Praktische informatie vind je onder het tabje ‘Praktisch’. Voor de volledige agenda klik je op het tabje ‘agenda’. Neem gerust contact voor meer informatie.

inschrijven kan enkel per les Meer informatie

 

Persoonlijkheid

Tijdens het academiejaar 2020-2021 staat het thema ‘Persoonlijkheid’ centraal in Mechelen. Zestien gespecialiseerde docenten van verschillende universiteiten nemen je mee in het fascinerende gebied van de persoonlijkheidspsychologie. Wat is narcisme? Wanneer spreken we van een persoonlijkheidsstoornis? Hoe kan je beter jezelf zijn? De antwoorden op deze vragen zijn niet alleen cruciaal voor het beter begrijpen van verschillende mensen in onze persoonlijke levenssfeer, maar reiken kennis aan die ook op de werkvloer en binnen HRM onmisbaar is.

Donderdagavond in Mechelen
Taal: Nederlands
Semester 1: eind september 2020 tot december 2021
Semester 2: februari tot juni 2021

Sociale relaties

We sluiten de cyclus af met het thema ‘Sociale relaties’ in Mechelen. Hoe beïnvloeden mensen ons en hoe kunnen wij hen beïnvloeden? Hoe werken teams? Wat is de oorzaak van eenzaamheid? Hoe ga je om met pesten op het werk? Er gaat bijzondere aandacht naar sociale relaties in het digitale tijdperk met een les over persuasieve beïnvloeding online, en off line en over sociale media en seksualiteitsbeleving bij jongeren en over pro- en antisociaal online gedrag.

Tijdens het academiejaar 2022-2023 komt Psychologie: neuropsychologie weer aan bod.