Wat is een ‘echte literaire klassieker’? – 19/11/2020

45,00

Bestaat er zoiets als een echte literaire klassieker? Bestaat ‘grote literatuur’ eigenlijk wel? Om die vraag te kunnen beantwoorden moeten we eerst weten wat ‘literatuur’ is. Eén van de processen die tot een gedeelde definitie van literatuur kunnen leiden is de vorming van canons. Eens we het daarover eens zijn, kunnen we trachten uit te zoeken waarom bepaalde teksten in een dergelijke lijst van “belangrijke” literatuur terechtkomen, en andere niet. Een tekst die deel uitmaakt van de canon kan daar bovendien ook uitvallen. En voor alle duidelijkheid: mijn canon is niet per se de uwe. We toetsen deze ideeën aan ‘De Vlaamse Canon’, het culturele project dat deel uitmaakt van het jongste Vlaamse regeerakkoord.

Docent: Luc Herman, Universiteit Antwerpen

Luc Herman is gewoon hoogleraar verhaalanalyse en Engelstalige literatuur aan de UAntwerpen.

Beschrijving

Bestaat er zoiets als een echte literaire klassieker? Bestaat ‘grote literatuur’ eigenlijk wel? Om die vraag te kunnen beantwoorden moeten we eerst weten wat ‘literatuur’ is. Eén van de processen die tot een gedeelde definitie van literatuur kunnen leiden is de vorming van canons. Eens we het daarover eens zijn, kunnen we trachten uit te zoeken waarom bepaalde teksten in een dergelijke lijst van “belangrijke” literatuur terechtkomen, en andere niet. Een tekst die deel uitmaakt van de canon kan daar bovendien ook uitvallen. En voor alle duidelijkheid: mijn canon is niet per se de uwe. We toetsen deze ideeën aan “De Vlaamse Canon“, het culturele project dat deel uitmaakt van het jongste Vlaamse regeerakkoord.

Docent: Luc Herman, Universiteit Antwerpen

Luc Herman is gewoon hoogleraar verhaalanalyse en Engelstalige literatuur aan de UAntwerpen.

.

Terug naar overzicht

Locatie: de locatie vindt u in het semesteroverzicht
Tijdstip: Tijdstip: Deze les is uitgesteld vanwege COVID-19 Donderdag 22106/2020, van 19.00 tot 21:30 uur
Opleiding: deel van de lessenreeks Literatuur: Grote auteurs- semester 1
Taal: Nederlands
Deze les kan afzonderlijk gevolgd worden.
Geen voorkennis vereist
Certificaat: Het aanwezigheidsattest is beschikbaar per semester, na betaling, aanwezigheid en invullen van evaluatieformulier