Wat is kenschetsend voor het denken van de 20ste eeuw? – 02/02/2021

45,00

Gaandeweg krijgen we een beter beeld op de 20ste eeuw, kennelijk een van de meest complexe eeuwen uit onze geschiedenis. Ze werd geteisterd door twee nooit eerder geziene wereldoorlogen en etaleerde een indrukwekkend vooruitgangsgeloof, gebaseerd op grootse bijdragen door de wetenschappen. Maar tegelijk waarschuwde ze voor de gevaren die aan dat geloof zijn verbonden. We schuiven in deze les drie wijsgerige auteurs als prototype voor het denken van de 20ste eeuw naar voren geschoven: Alfred North Whitehead (1861 – 1947; wetenschapper en kosmoloog), Jean – Paul Sartre (1905 – 1980, existentialist en politiek activist) en Martin Heidegger (1889 – 1976, fenomenoloog).

Docent: Luc Braeckmans, Universiteit Antwerpen

Luc Braeckmans is professor – emeritus aan de Universiteit Antwerpen. Hij doceerde verschillende wijsgerige vakken waaronder Algemene en wijsgerige psychologie en antropologie. Momenteel doceert hij Onderwijsfilosofie. Hij is voorzitter van het Centrum voor Andragogiek (CVA) en binnen het Universitair Centrum Sint – Ignatius Antwerpen (UCSIA) is hij verantwoordelijk voor de themalijn Religie, cultuur en samenleving.

Beschrijving

Gaandeweg krijgen we een beter beeld op de 20ste eeuw, kennelijk een van de meest complexe eeuwen uit onze geschiedenis. Ze werd geteisterd door twee nooit eerder geziene wereldoorlogen en etaleerde een indrukwekkend vooruitgangsgeloof, gebaseerd op grootse bijdragen door de wetenschappen. Maar tegelijk waarschuwde ze voor de gevaren die aan dat geloof zijn verbonden. We schuiven in deze les drie wijsgerige auteurs als prototype voor het denken van de 20ste eeuw naar voren geschoven: Alfred North Whitehead (1861 – 1947; wetenschapper en kosmoloog), Jean – Paul Sartre (1905 – 1980, existentialist en politiek activist) en Martin Heidegger (1889 – 1976, fenomenoloog).

Docent: Luc Braeckmans, Universiteit Antwerpen

Luc Braeckmans is professor – emeritus aan de Universiteit Antwerpen. Hij doceerde verschillende wijsgerige vakken waaronder Algemene en wijsgerige psychologie en antropologie. Momenteel doceert hij Onderwijsfilosofie. Hij is voorzitter van het Centrum voor Andragogiek (CVA) en binnen het Universitair Centrum Sint – Ignatius Antwerpen (UCSIA) is hij verantwoordelijk voor de themalijn Religie, cultuur en samenleving.

Terug naar het overzicht

Locatie: de locatie vindt u in het semesteroverzicht
Tijdstip: Dinsdag 02/02/2020, van 19.00 tot 21.30 uur
Opleiding: Filosofie - Stromingen en inzichten semester 2
Taal: Nederlands
Deze les kan afzonderlijk gevolgd worden.
Geen voorkennis vereist
Certificaat: aanwezigheidsattest per semester, na betaling, aanwezigheid en invullen van evaluatieformulier