Solidariteit in diversiteit – 19/05/2020

45,00

Allemaal krijgen we te maken met culturele verschillen: als leraar, leerling, werkgever, werknemer, buur, buurtwerker, vrijwilliger, sportbeoefenaar, trainer, jeugdwerker,… . Vlaanderen wordt immers steeds meer divers. Brussel is al een stad van minderheden waar nauwelijks nog een culturele meerderheid heerst. We gaan na of solidariteit nog wel mogelijk is in een dergelijk diverse samenleving. Aan de hand van empirische cases wordt uitgelegd hoe solidariteit in diversiteit vorm krijgt op concrete plaatsen, waar mensen van diverse afkomst elkaar tegenkomen en gezamenlijk verantwoordelijkheid opnemen.

Docent: Stijn Oosterlynck, Universiteit Antwerpen

Stijn Oosterlynck is hoofddocent stadsociologie aan de Universiteit Antwerpen. Hij doceert er over armoede, diversiteit en stedelijke problemen. Hij is voorzitter van het Antwerp Urban Studies Institute en van het Centre for Research on Environmental and Social Change. Hij schreef onder meer mee aan het boek ‘Solidariteit in Superdiversiteit: handvatten voor concrete actie’ (Acco, 2018).

Beschrijving

Allemaal krijgen we te maken met culturele verschillen: als leraar, leerling, werkgever, werknemer, buur, buurtwerker, vrijwilliger, sportbeoefenaar, trainer, jeugdwerker,… . Vlaanderen wordt immers steeds meer divers. Brussel is al een stad van minderheden waar nauwelijks nog een culturele meerderheid heerst. We gaan na of solidariteit nog wel mogelijk is in een dergelijk diverse samenleving. Aan de hand van empirische cases wordt uitgelegd hoe solidariteit in diversiteit vorm krijgt op concrete plaatsen, waar mensen van diverse afkomst elkaar tegenkomen en gezamenlijk verantwoordelijkheid opnemen.

Docent: Stijn Oosterlynck, Universiteit Antwerpen

Stijn Oosterlynck is hoofddocent stadsociologie aan de Universiteit Antwerpen. Hij doceert er over armoede, diversiteit en stedelijke problemen. Hij is voorzitter van het Antwerp Urban Studies Institute en van het Centre for Research on Environmental and Social Change. Hij schreef onder meer mee aan het boek ‘Solidariteit in Superdiversiteit: handvatten voor concrete actie’ (Acco, 2018).

Terug naar overzicht

Locatie: de locatie vindt u in het semesteroverzicht
Tijdstip: Dinsdag 19/05/2020, Opgelet: deze les begint uitzonderlijk om 19.15! en zal duren tot 21:45 uur
Opleiding: deel van Duurzaamheid: duurzame steden - semester 2
Taal: Nederlands
Deze les kan afzonderlijk gevolgd worden.
Geen voorkennis vereist
Certificaat: Het aanwezigheidsattest is beschikbaar per semester, na betaling, aanwezigheid en invullen van evaluatieformulier