Early Bird Rate

Literatuur: grote auteurs – semester 1

325,00 295,00

In het programma Literatuur maken we in het academiejaar 2020-2021 kennis met grote auteurs. We werken volop aan dit programma en zetten de lessen online zodra ze bevestigd worden. In het begin van het eerste semester komen lessen aan de beurt die uitgesteld werden vanwege COVID-19.

Scroll naar beneden en ontdek het volledige programma hieronder. Voorkennis is niet vereist.

Dit semester loopt van 24/9/2020 tot 28/1/2021

Eerste lessen gemist? Het is nog niet te laat om in te schrijven! Je mag per semester twee keer een les inwisselen voor een les uit een andere lessenreeks binnen hetzelfde semester. Zo gaat een gemiste les niet verloren.

Klik hier voor meer info.

Categorieën: ,

Beschrijving

Hieronder vind je het overzicht van de lessen van het eerste semester Grote auteurs. Dit semester wordt nog verder aangevuld. Je kunt ervoor kiezen om het volledige semester van acht lessen te volgen of om er enkele lessen uit te kiezen. Meteen inschrijven voor het hele semester is voordeliger. Praktische informatie vind je onder het tabje ‘Praktisch’. Voor de volledige agenda klik je op het tabje ‘agenda’. Neem gerust contact voor meer informatie.

De eerste lessen van dit semester werden overgezet uit het tweede semester van vorig academiejaar vanwege COVID-19. Als je ingeschreven was voor vorig semester, en je dus al betaald hebt voor deze lessen, houden we hier uiteraard rekening mee. Neem contact op via hallo@background-education.be

De les ‘Kinds of Memories in the Graphic Novel’  wordt gegeven in het Engels. Vragen zijn welkom in het Nederlands.

Kinds of Memories in the Graphic Novel – 24/09/2020
Kinds of Memories in the Graphic Novel – 24/09/2020

We begin with a very brief history of comics and graphic novels and then look at recent graphic novels through the lens of memory, covering both autobiographical and pseudo-autobiographical memories as well as representations of collective memories. The (supposedly) intimate connections between memory work and the graphic novel will be drawn out and interrogated.

Docent: Maaheen Ahmed, UGent

Maaheen Ahmed is associate professor of comparative literature at Ghent University. She is working on piecing together a comics history through looking at children in comics and interrogating the relationships established between children, childishness and comics. She is author of Openness of Comics: Generating Meaning Across Flexible Structures and Monstrous Imaginaires: The Legacy of Romanticism in Comics (forthcoming). She is editor, with Benoît Crucifix, of the anthology, Comics Memory: Archives and Styles.

45,00 In winkelmand
essay Roose Monteigne Bacon De-Martelaere
Wat is een geslaagd essay? – 01/10/2020

Deze les is uitgesteld vanwege COVID-19

In het essay treedt de auteur naar voor. Hij gebruikt filosofische argumenten, ideeën, verhalen, persoonlijke herinneringen, allemaal, door elkaar. Het essay heeft dus altijd iets “literair”: de subjectiviteit van de auteur fundeert de hele demarche; tekst en auteur zijn onlosmakelijk met elkaar verweven. Hoe specifiek ook, hoezeer ook verbonden met het leven en de visie van die ene auteur, een geslaagd essay raakt vaak aan iets universeels. Tegelijk ontvouwt zich in de meeste essays een fundamentele gespletenheid: de auteur wil ingrijpen in de wereld die hij beschrijft, en moeizaam tracht te begrijpen. Aan de hand van het werk van Montaigne en Bacon, over Ortega y Gasset tot Patricia de Martelaere, en kort ook de theorie rond het genre (Adorno, Starobinski)  – gaan we in deze les na wat een geslaagd essay is.

Docent: Alexander Roose, UGent

Alexander Roose doceert Franse literatuur en cultuurgeschiedenis aan de Universiteit Gent. Hij was eerder Director of Studies en fellow in Clare College (Cambridge). Zijn onderzoek gaat over het kruispunt tussen literatuur, filosofie en ideeëngeschiedenis. Hij schreef twee boeken over Michel de Montaigne: ‘La Curiosité de Montaigne’ en ‘De Vrolijke Wijsheid. Zoeken, denken, en leven met Michel de Montaigne’. Voor dat laatste boek kreeg hij de ‘Prijs voor het Spirituele Boek’, 2017. Hij werkt nu aan een monografie over Blaise Pascal.

45,00 In winkelmand
Herman Nora-en-de-feiten
Misdaad loont: waarom leest iedereen crime? – 22/10/2020

Appelleert crime aan dingen die elke mens diep beroeren, of dankt het zijn succes aan bepaalde ontwikkelingen in de maatschappij? In deze les combineren we historische verklaringen voor de vlucht die het genre nam in het begin van de twintigste eeuw met hypothesen omtrent de kans op genoegdoening die ook vandaag nog zoveel lezers (en kijkers!) naar een misdaadverhaal blijft lokken. Christie, Chandler, Simenon en Highsmith tekenen present, maar ook recente succesauteurs zoals Hideo Yokoyama en Arnaldur Indridason komen aan bod.

Docent: Luc Herman, Universiteit Antwerpen

Luc Herman is gewoon hoogleraar verhaalanalyse en Engelstalige literatuur aan de UAntwerpen. In 2011 verscheen van hem de misdaadroman Nora en de feiten

45,00 In winkelmand
Herman Nora-en-de-feiten
Wat is een ‘echte literaire klassieker’? – 19/11/2020

Bestaat er zoiets als een echte literaire klassieker? Bestaat ‘grote literatuur’ eigenlijk wel? Om die vraag te kunnen beantwoorden moeten we eerst weten wat ‘literatuur’ is. Eén van de processen die tot een gedeelde definitie van literatuur kunnen leiden is de vorming van canons. Eens we het daarover eens zijn, kunnen we trachten uit te zoeken waarom bepaalde teksten in een dergelijke lijst van “belangrijke” literatuur terechtkomen, en andere niet. Een tekst die deel uitmaakt van de canon kan daar bovendien ook uitvallen. En voor alle duidelijkheid: mijn canon is niet per se de uwe. We toetsen deze ideeën aan ‘De Vlaamse Canon’, het culturele project dat deel uitmaakt van het jongste Vlaamse regeerakkoord.

Docent: Luc Herman, Universiteit Antwerpen

Luc Herman is gewoon hoogleraar verhaalanalyse en Engelstalige literatuur aan de UAntwerpen.

45,00 In winkelmand
Imaginaire reisverhalen: op weg naar het verleden? – 28/01/2021
Imaginaire reisverhalen: op weg naar het verleden? – 28/01/2021

Deze les biedt een kort historisch overzicht van het verzonnen reisverhaal als genre en enkele tools om het te definiëren. De reisroman kent de laatste decennia een enorme bloei. Het reismotief biedt bovendien ook de aanzet tot een verkenning van de tijd – zowel het persoonlijke verleden als het maatschappelijke. We exploreren dit in verhalen van onder meer Cees Nooteboom, P.F. Thomése, Kader Abdolah en Rob van Essen.

Docent: Thomas Pierrart, KU Leuven

Thomas Pierrart is onderzoeker aan de KU Leuven. Hij werkt aan een proefschrift over het imaginaire reisverhaal, met een klemtoon op recente Nederlandstalige voorbeelden van het genre. Hij publiceerde hierover en ook over verwante topics als toekomstliteratuur, de utopie en genretheorie publiceerde al in uiteenlopende tijdschriften.

45,00 In winkelmand

Locatie: Het Predikheren, Goswin De Stasaartstraat 88, 2800 Mechelen
Tijdstip: Donderdagavond, in principe twee keer per maand, van 19.00 tot 21.30 uur. Tijdens de schoolvakanties is er geen les.
Looptijd: van 24 september 2020 tot 28 januari 2021
Taal: Nederlands, behalve de les 'Kinds of memories in the graphic novel'. Deze les gaat door in het Engels. Vragen zijn welkom in het Nederlands.
Semester kan afzonderlijk gevolgd worden: ja
Voorkennis: geen
Certificaat: aanwezigheidsattest per gevolgde les, na betaling, aanwezigheid en invullen van evaluatieformulier.

24/09/2020 - Kinds of Memories in the Graphic Novel
01/10/2020 - Wat is een geslaagd essay?
datum te bevestigen - Imaginaire reisverhalen: op weg naar het verleden
datum te bevestigen - Samizdat: vormen en functies van clandestien schrijven in dictaturen
datum te bevestigen - De geschiedenis van het sprookje
datum te bevestigen - Misdaad loont: waarom leest iedereen crime?