Early Bird Rate

Filosofie: stromingen en inzichten – semester 1

325,00 295,00 vroegboekkorting!

Bij het onderdeel Stromingen en inzichten bieden we een overzicht van de Griekse tot de hedendaagse filosofie waarbij grote denkrichtingen nader worden toegelicht. Topdocenten van verschillende Vlaamse universiteiten geven les over de stroming waarnaar zij dagdagelijks onderzoek doen. Verwacht je dus aan meer dan een overzicht of een inleiding, maar maak je klaar voor diepe inzichten, onverwachte linken en soms eeuwenoude inspiratie die nog steeds hyperrelevant blijkt.

De eerste lessen van dit semester werden uitgesteld uit het tweede semester van vorig academiejaar vanwege COVID-19. Als je ingeschreven was voor dit semester, en je dus al betaald hebt voor deze lessen, houden we hier uiteraard rekening mee. Neem contact op via hallo@background-education.be

Dit semester loopt van 29/9/2020 tot 19/1/2021

Eerste lessen gemist? Het is nog niet te laat om in te schrijven! Je mag per semester twee keer een les inwisselen voor een les uit een andere opleiding binnen hetzelfde semester. Zo gaat een gemiste les niet verloren.

Klik hier voor meer info.

 

Categorieën: ,

Beschrijving

Hieronder vind je het overzicht van de lessen van het eerste semester Filosofie – stromingen en inzichten. Dit semester wordt nog verder aangevuld. Je kunt ervoor kiezen om het volledige semester van acht lessen te volgen of om er enkele lessen uit te kiezen. Meteen inschrijven voor het hele semester is voordeliger. Praktische informatie vind je onder het tabje ‘Praktisch’. Voor de volledige agenda klik je op het tabje ‘agenda’. Neem gerust contact voor meer informatie.

De eerste lessen van dit semester werden overgezet uit het tweede semester van vorig academiejaar vanwege COVID-19. Als je ingeschreven was voor dit semester, en je dus al betaald hebt voor deze lessen, houden we hier uiteraard rekening mee. Neem contact op via hallo@background-education.be

Wittgenstein over de taken van de filosofie – 22/09/2020
Wittgenstein over de taken van de filosofie – 22/09/2020

Er kan terecht gezegd worden dat Wittgensteins diagnose van de toestand van de filosofie, revolutionaire implicaties heeft voor de filosofie. We maken kennis met een belangrijk inzicht: de idee dat filosofische problemen ontstaan wanneer een bepaalde opvatting over hoe de wereld in elkaar zit, ons zicht op de werkelijkheid belemmert. We bespreken hoe dit door Wittgenstein wordt toegepast om klassieke filosofische problemen te ontmijnen. Hieruit komt naar voor dat voor Wittgenstein’s filosofie om te laten zien dat filosofische problemen gebaseerd zijn op een verkeerd beeld van het fenomeen in kwestie. Tenslotte gaan we dieper in op het verband tussen deze meta-filosofische opvattingen en de cultuurkritische dimensie van zijn werk

Docent: Karim Zahidi, UA en UGent

Karim Zahidi is wiskundige en filosoof, verbonden aan het Departement Wijsbegeerte van de UA en de UGent. Hij is gespecialiseerd in de wijsgerige psychologie en wetenschapsfilosofie. Hij publiceerde naast artikels binnen deze domeinen ook over het werk van Wittgenstein en co-auteur van het boek De paradox van Hayek. Vrijheid als privilege over het vrijheidsbegrip van het neoliberalisme.

45,00 In winkelmand
Derrida’s deconstructie van het kader – 29/09/2020
Derrida’s deconstructie van het kader – 29/09/2020

Jacques Derrida (1930-2004), een van de meest provocerende denkers van onze tijd, gaat door als de vader – maar voor zijn tegenstanders veeleer als de ‘godfather’ – van de deconstructie. We spitsen onze aandacht toe op de notie van deconstructie, omdat daarmee allerhande misverstanden verbonden zijn.  ‘Wat is deconstructie precies?’ en ‘Wat is deconstructie allemaal niet?’ ‘Wat is datgene wat gedeconstrueerd moet worden?”Wie is degene die deconstrueert?’ Door deze vragen te stellen hebben we ongemerkt een reeks vooronderstellingen gemaakt die niet vanzelfsprekend zijn en die we op hun beurt dus aan een deconstructief onderzoek dienen te onderwerpen. Derrida voert ons vanaf het begin in een ontzaglijk labyrint binnen van vragen en tegenvragen, van opwerpingen en opwerpingen bij deze opwerpingen. De les wil een summiere rondleiding in dit labyrint bieden.

Docent: Erik Oger, Universiteit Antwerpen

Erik Oger doceerde hedendaagse filosofie aan de universiteit van Antwerpen. Hij publiceerde de volgende boeken : Derrida. Een inleidingNachtoog. Schuine wegen van de filosofie en De rede en haar monsters. Op dit ogenblik bereidt hij een boek over de filosofie van Nietzsche voor : Als in een honderdvoudige spiegel. Nietzsches perspectivische schrijven.

45,00 In winkelmand
Antonio Gramsci: denker van de hegemonie – 06/10/2020
Antonio Gramsci: denker van de hegemonie – 06/10/2020

Gramsci is zonder twijfel de meest invloedrijke marxistische filosoof van de 20ste eeuw. Met zijn nieuwe ‘wetenschap van de politiek’ wilde hij op een radicaal nieuwe manier nadenken over maatschappijverandering in de concrete condities van het Italië van de eerste helft van de 20ste eeuw, maar tegelijk was het zijn ambitie om, met een knipoog naar Goethe, een werk te schrijven dat ‘für ewig’ zou zijn. Wat is zijn theoretische bijdrage, en hoe kan ze onze huidige situatie helpen ophelderen?

Docent: Matthias Lievens, KU Leuven

Matthias Lievens is docent aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte (KU Leuven). Zijn onderzoek situeert zich binnen de kritische, continentale sociale en politieke filosofie.

45,00 In winkelmand
Van eenheid naar verscheidenheid: Meillassoux en Badiou – 20/10/2020
Van eenheid naar verscheidenheid: Meillassoux en Badiou – 20/10/2020

Heidegger claimde dat in traditie de werkelijkheid altijd onder één noemer werd gebracht en dat diezelfde werkelijkheid werd gegrond in ofwel de natuur ofwel in God. Maar wat gebeurt er wanneer die klassieke metafysica haar geloofwaardigheid verliest? We tonen aan dat het oeuvre van tal van hedendaagse ‘continentale’ denkers getuigt van de dood van het traditionele denken, omdat daarin alles draait zonder veelheid (ipv eenheid) en grondeloosheid (ipv grond). We focussen daarvoor op Quentin Meillassoux en Giorgio Agamben.

Lode Lauwaert, KU Leuven

Lode Lauwaert werkt aan het HIW (KU Leuven) en verricht onderzoek naar geweld en het gebruik van nieuwe militaire technologieën. Hij doceert techniekfilosofie en was visiting scholar aan Boston College, Stellenbosch University en de Universiteit van Wenen. Hij is de auteur van Markies de Sade. Essays over ethiek en kliniek, literatuur en natuur, en was samensteller van Filosofie van geweld. In 2020 verschijnt zijn nieuw boek over technologie en Artificiële intelligentie.

45,00 In winkelmand
Graham Harman: de object-georiënteerde filosofie – 10/11/2020
Graham Harman: de object-georiënteerde filosofie – 10/11/2020

Graham Harman is de grondlegger van de ‘object-oriented ontology’ (OOO), een nieuwe, revolutionaire stroming in de hedendaagse filosofie, gestoeld op een radicale interpretatie van Heideggers gedachtegoed. OOO is ondertussen een beweging op zich geworden, waarin ook denkers als Timothy Morton te situeren zijn. In deze les krijg je een inleiding op het werk van Harman en de object-georiënteerde filosofie. Je blik op de dingen zal nooit meer dezelfde zijn!

Docent: Yoni Van Den Eede, VUB

Als techniek-, media- en cultuurfilosoof is Yoni Van Den Eede postdoctoraal onderzoeker van het FWO en parttime onderzoeksprofessor aan de Vrije Universiteit Brussel. Zijn onderzoek spitst zich toe op de filosofie en ethiek van technologie en media.

45,00 In winkelmand
Plato Aristoteles HIW
De bron van wetenschappelijk denken: Plato en Aristoteles – 24/11/2020

Van bij haar oorsprong heeft de Westerse filosofie zich opgeworpen als een streven naar kennis en wetenschap. Plato en Aristoteles hebben daarbij fundamentele keuzes gemaakt, die eeuwenlang de Westerse wetenschap hebben gedomineerd en die nog steeds de vraagstelling in de wetenschappen bepalen. In contrast met de Moderne wetenschap willen we de kentheoretische uitgangspunten van de antieke filosofie blootleggen, en hun blijvende actualiteit benadrukken.

Docent: Gerd Van Riel, KU Leuven

Gerd Van Riel is decaan van het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de KU Leuven en lid van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten. Hij studeerde Klassieke Filologie en Wijsbegeerte aan de UAntwerpen en KU Leuven en promoveerde tot doctor in de wijsbegeerte met een proefschrift over “Het genot en het Goede. De invloed van de Philebus van Plato in de oudheid”. Hij doceert antieke wijsbegeerte en metafysica aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte, en “Fundamentele Wijsbegeerte” aan de faculteit. Rechtsgeleerdheid. Zijn onderzoek betreft voornamelijk Plato en de Platoonse traditie, met een klemtoon op het latere heidense Neoplatonisme (Proclus en Damascius), en het christelijk Platonisme van Augustinus.

45,00 In winkelmand
Aristoteles Nussbaum
Van Aristoteles tot Nussbaum: ethiek en politieke filosofie – 08/12/2020

Aristoteles meent dat de hele kosmos begrijpelijk wordt als je hem ziet als doelgericht. Het doel van de mens is een goed leven te leiden, in de dubbele betekenis van deugdzaam en gelukkig. Mensen zijn bestemd om hun capaciteiten ten volle te ontwikkelen, maar slechts enkelen slagen daar echt in:  burgers van een goed geordende polis, politici, filosofen vooral. Je hebt slaven en helpers nodig om een elite toe te laten om excellentie te bereiken. 2500 jaren later schetst de Amerikaanse filosofe Martha Nussbaum het idee van een ‘aristotelische sociaal-democratie’. Mensen hebben de ethische plicht om het beste van zichzelf te maken en de overheid moet dit ideaal voor alle mensen

Docent: Antoon Vandevelde, KU Leuven

Antoon Vandevelde was als gewoon hoogleraar verbonden aan de KUL en was tot 2013 decaan van het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte. Hij doceerde aan de UA, was verbonden aan de universiteit van Rotterdam en aan de universiteiten van Tilburg en Nijmegen, in Rwanda, Uganda, India, Indonesië en Zuid-Afrika. Hij publiceerde in het domein van de (economische) ethiek en de politieke filosofie, o.a. over verantwoordelijkheid voor komende generaties, solidariteit en altruïsme. Recent publiceerde hij  een boek over Het geweld van geld, bij  Lannoo Campus.

45,00 In winkelmand
Filosoof Taylor
Morele identiteit : Charles Taylor – 05/01/2021

De moderne cultuur wordt volgens Charles Taylor gekenmerkt door zowel ‘grandeur’ als ‘malaise’: de Westerse welvaartsstaat geeft de mens vandaag de dag een ongebreidelde vrijheid en recht op zelfbeschikking, tegelijk voelen velen zich in de hedendaagse samenleving vervreemd en ontheemd. Volgens Taylor wijst dit ambigue levensgevoel op de afwezigheid van een sterk gearticuleerde morele identiteit van de moderne mens. Taylor herinnert als bron hiervoor aan het belang van gemeenschap, de zin voor het transcedente en de nood aan een gedeeld ethos. In deze les zien we hoe Taylor het moderne individualisme en vrijheidsideaal niet afwijst, maar net wil herbronnen. Met verwijzing naar filosofen als Jean-Jacques Rousseau, David Hume, Immanuel Kant en Simone Weil exploreren we Taylors boeiende kritiek van het individualisme en zijn visie op authenticiteit als moreel ideaal.

Docent: Willem Lemmens, Universiteit Antwerpen

Willem Lemmens is als Gewoon Hoogleraar voor moderne wijsbegeerte en ethiek verbonden aan het Departement Wijsbegeerte van de Universiteit Antwerpen. Hij doctoreerde aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de KULeuven met een proefschrift over de verhouding tussen passies en moraal bij David Hume. Tot 2019 was hij Voorzitter van het Centrum Pieter Gillis. Van 2006 tot 2018 zetelde hij in het Raadgevend comité voor Bio-ethiek van België en van 2012 tot 2018 was hij lid van het Executive Committee van de Hume Society.

45,00 In winkelmand

Locatie: Het Predikheren, Goswin De Stasaartstraat 88, 2800 Mechelen

Mocht het niet mogelijk zijn om lessen te organiseren vanwege quarantainemaatregelen, dan voorzien we online lessen.
Tijdstip: Dinsdagavond, in principe twee keer per maand, van 19.00 tot 21.30 uur. Tijdens de schoolvakanties is er geen les.
Looptijd: van eind september 2020 tot eind januari 2021
Taal: Nederlands
Semester kan afzonderlijk gevolgd worden: ja
Voorkennis: geen
Certificaat: aanwezigheidsattest per gevolgde les, na betaling, aanwezigheid en invullen van evaluatieformulier.

22/09/2020 - Wittgenstein over de taken van de filosofie - Karim Sahidi
29/09/2020 - Derrida's constructie van het kader - Erik Oger
06/10/2020 - Antonio Gramsci: denker van de hegemonie - Mathias Lievens
20/10/2020 - Van eenheid naar verscheidenheid: Meillassoux en Badiou - Lode Lauwaert
10/11/2020 - Graham Harman: de object-georiënteerde filosofie - Yoni Van den Eede