Filosofie: stromingen en inzichten – semester 2

325,00

Bij het onderdeel Stromingen en inzichten bieden we een overzicht van de Griekse tot de hedendaagse filosofie waarbij grote denkrichtingen nader worden toegelicht. Topdocenten van verschillende Vlaamse universiteiten geven les over de stroming waarnaar zij dagdagelijks onderzoek doen. Verwacht je dus aan meer dan een overzicht of een inleiding, maar maak je klaar voor diepe inzichten, onverwachte linken en soms eeuwenoude inspiratie die nog steeds hyperrelevant blijkt.

 

Dit semester loopt van 02/02/2021 tot 01/06/2021

Eerste lessen gemist? Het is nog niet te laat om in te schrijven! Je mag per semester twee keer een les inwisselen voor een les uit een andere opleiding binnen hetzelfde semester. Zo gaat een gemiste les niet verloren.

Klik hier voor meer info.

 

Categorieën: ,

Beschrijving

Hieronder vind je het overzicht van de lessen van het tweede semester Filosofie – stromingen en inzichten. Dit semester wordt nog verder aangevuld. Je kunt ervoor kiezen om het volledige semester van acht lessen te volgen of om er enkele lessen uit te kiezen. Meteen inschrijven voor het hele semester is voordeliger. Praktische informatie vind je onder het tabje ‘Praktisch’. Voor de volledige agenda klik je op het tabje ‘agenda’. Neem gerust contact voor meer informatie.

De eerste lessen van dit semester werden overgezet uit het tweede semester van vorig academiejaar vanwege COVID-19. Als je ingeschreven was voor dit semester, en je dus al betaald hebt voor deze lessen, houden we hier uiteraard rekening mee. Neem contact op via hallo@background-education.be

Wat is kenschetsend voor het denken van de 20ste eeuw? – 02/02/2021
Wat is kenschetsend voor het denken van de 20ste eeuw? – 02/02/2021

Gaandeweg krijgen we een beter beeld op de 20ste eeuw, kennelijk een van de meest complexe eeuwen uit onze geschiedenis. Ze werd geteisterd door twee nooit eerder geziene wereldoorlogen en etaleerde een indrukwekkend vooruitgangsgeloof, gebaseerd op grootse bijdragen door de wetenschappen. Maar tegelijk waarschuwde ze voor de gevaren die aan dat geloof zijn verbonden. We schuiven in deze les drie wijsgerige auteurs als prototype voor het denken van de 20ste eeuw naar voren geschoven: Alfred North Whitehead (1861 – 1947; wetenschapper en kosmoloog), Jean – Paul Sartre (1905 – 1980, existentialist en politiek activist) en Martin Heidegger (1889 – 1976, fenomenoloog).

Docent: Luc Braeckmans, Universiteit Antwerpen

Luc Braeckmans is professor – emeritus aan de Universiteit Antwerpen. Hij doceerde verschillende wijsgerige vakken waaronder Algemene en wijsgerige psychologie en antropologie. Momenteel doceert hij Onderwijsfilosofie. Hij is voorzitter van het Centrum voor Andragogiek (CVA) en binnen het Universitair Centrum Sint – Ignatius Antwerpen (UCSIA) is hij verantwoordelijk voor de themalijn Religie, cultuur en samenleving.

45,00 In winkelmand
Kierkegaard Existentialisme
Kierkegaard, de vader van het existentialisme – 23/02/2021

De Deense filosoof en theoloog Søren Kierkegaard (1813-1855) staat geboekstaafd als de vader van het existentialisme. Tegen de geest van zijn tijd in bestreed hij de speculatieve wijsbegeerte, die ernaar streefde de gehele werkelijkheid door middel van het denken te verklaren. Ook na het tijdperk van het rabiate atheïsme en het existentialisme van de 20e eeuw blijft het gedachtegoed van Kierkegaard actueel. Voornamelijk zijn kritiek op de toenmalige tijdsgeest en cultuur weerstaat moeiteloos de tand des tijds. De ongebreidelde toename van massamedia en consumentisme verlenen hem als geen ander cultuurcriticus een stem bij een analyse van onze tijd.

Docent: Karl Verstrynge, VUB

Karl Verstrynge is verbonden aan de Vakgroepen ‘Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen’ en ‘Communicatiewetenschappen’ van de VUB, waar hij ethiek, toegepaste ethiek en existentiële filosofie doceert. Zijn onderzoeksdomein bestrijkt de existentiële wijsbegeerte, het gedachtegoed van Søren Kierkegaard en media-ethische thema’s. Hij is voorzitter van het ‘Centrum voor Ethiek en Humanisme, de Redactieraad Kierkegaard Werken VZW en is co-editor van de Kierkegaard Studies Yearbook en Kierkegaard Studies Monograph Series.

45,00 In winkelmand
Postkoloniale filosofie
Frantz Fanon en het postkoloniale denken – 09/03/2021

Frantz Fanon overleed 60 jaar geleden (1925-1961) op amper 36-jarige leeftijd. Naast filosoof was hij bovenal bekend als psychiater, psychoanalyticus, schrijver en politiek activist. In 2018 werd zijn Zwarte huid, witte maskers (1952) in Nederlandse vertaling heruitgegeven. Dit is tekenend voor de vandaag alomtegenwoordige belangstelling voor het postkoloniale denken en voor Fanon als één van zijn belangrijkste epigonen. Tijdens deze les stellen we de vraag naar de wijsgerige erfenis van Fanon, die destijds door Jean-Paul Sartre ‘de stem van de Derde Wereld’ werd genoemd. We contextualiseren de intellectuele schatplichtigheid van actuele maatschappelijke discussies over onder meer Zwarte Piet en het AfricaMuseum aan het postkoloniale denken.

Docent: Jens De Vleminck – KU Leuven

Dr. Jens De Vleminck is filosoof, seksuoloog en psychoanalyticus (EBP-BSP/VVPT). Hij doceerde wijsgerige antropologie in Leuven, Gent en Nijmegen. Hij is werkzaam in het UPC KU Leuven Campus Kortenberg en is als gastprofessor verbonden aan de KU Leuven Campus Schaarbeek.

45,00 In winkelmand
ecologisch humanisme
Ecologisch humanisme in relatie tot andere levensvormen – 04/05/2021

Ecologisch humanisme is een humanistische benadering die fundamentele vragen, vooral die rond de ecologische crisis, doordenkt vanuit levensbeschouwelijke betrokkenheid. In deze les maken we kennis met het onderzoek van de docent naar een ecologisch humanisme dat inzichten aanreikt om concreet mee aan het werk te gaan in ons persoonlijk en maatschappelijk leven. We plaatsen kritische kanttekeningen bij veel vormen van hedendaags humanisme vanwege hun modernistische mensbeeld (nadruk op het autonome individu) en antropocentrische wereldbeeld (de wereld als maakbaar naar de verlangens van de mens) en pleiten voor een humanisme dat uitgaat van respect voor en partnerschap met andere vormen van leven en dat zich inzet voor levendigheid in al haar verschijningsvormen.

Docent: Hans Alma – Vrije Universiteit Amsterdam

Hans Alma is hoogleraar religieus humanisme en compassie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Zij werkte voordien als hoogleraar aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht, waar zij de eerste vrouwelijke rector in Nederland was. Haar onderzoek richt zich op de rol van verbeelding in zingeving en levensbeschouwing, en op de ontwikkeling van humanisme in relatie tot hedendaagse samenlevingsvragen. Aandachtspunt is de realisering van compassie, duurzaamheid en solidariteit als kernwaarden van humaan samenleven.

45,00 In winkelmand

Locatie: Het Predikheren, Goswin De Stasaartstraat 88, 2800 Mechelen

Mocht het niet mogelijk zijn om lessen te organiseren vanwege quarantainemaatregelen, dan voorzien we online lessen.
Tijdstip: Dinsdagavond, in principe twee keer per maand, van 19.00 tot 21.30 uur. Tijdens de schoolvakanties is er geen les.
Looptijd: van eind september 2020 tot eind januari 2021
Taal: Nederlands
Semester kan afzonderlijk gevolgd worden: ja
Voorkennis: geen
Certificaat: aanwezigheidsattest per gevolgde les, na betaling, aanwezigheid en invullen van evaluatieformulier.

We vullen de agenda aan zodra de lessen bevestigd zijn.