Filosofie: belangrijke hedendaagse denkers – semester 2

325,00

Bij het onderdeel Belangrijke hedendaagse denkers ligt de nadruk op filosofen die hun stempel hebben gedrukt of nog drukken op ons denken vandaag. We focussen op denkers uit de 20ste en 21ste eeuw. Ontdek het volledige programma hieronder. Voorkennis is niet vereist.

Dit semester loopt van 11/2/2020 tot 9/6/2020

Eerste lessen gemist? Het is nog niet te laat om in te schrijven! Je mag per semester twee keer een les inwisselen voor een les uit een andere opleiding binnen hetzelfde semester. Zo gaat een gemiste les niet verloren.

Klik hier voor meer info.

 

Categorieën: ,

Beschrijving

Hieronder vind je het overzicht van de lessen van het tweede semester Filosofie – Belangrijke hedendaagse denkers. Je kunt ervoor kiezen om het volledige semester te volgen of om er enkele lessen uit te kiezen. Meteen inschrijven voor het hele semester is voordeliger. Praktische informatie vind je onder het tabje ‘Praktisch’. Voor de volledige agenda klik je op het tabje ‘agenda’. Neem gerust contact voor meer informatie.

 

Early Bird Rate
Hannah Arendt over vrijheid, politiek, en democratie – 11/02/2020
Hannah Arendt over vrijheid, politiek, en democratie – 11/02/2020

Hannah Arendt keert terug naar de oorspronkelijke ervaringen met het politieke in de Griekse stadstaat (polis) van de vijfde eeuw voor Christus om een eigenzinnig maar inspirerend antwoord te formuleren op de vraag naar de betekenis van vrijheid, burgerschap, macht, politiek en democratie. Tegen die achtergrond formuleert ze een scherpe kritiek op de wijze waarop het politieke wordt begrepen en ingevuld in de traditie van de politieke filosofie vanaf Plato en in de moderne maatschappij in het bijzonder. We gaan vooral in op Arendts visie op free speech en het belang van de publieke ruimte om de relevantie van haar politieke denken te illustreren.

Docent: Geert Van Eekert, Universiteit Antwerpen

Geert Van Eekert schrijft en doceert over antieke en middeleeuwse wijsbegeerte, de geschiedenis van de metafysica(kritiek), de filosofie van Immanuel Kant en de politieke theorie van Hannah Arendt. Recent publiceerde hij samen met Herbert De Vriese Het einde van de metafysica. Kant, Hegel en de jonghegelianen.

49,00 45,00 In winkelmand
Kymlicka: morele grondslagen van multiculturalisme en nationalisme – 03/03/2020
Kymlicka: morele grondslagen van multiculturalisme en nationalisme – 03/03/2020
Will Kymlicka is een Canadese politieke filosoof die bekendheid heeft verworven met zijn theorie over de morele grondslagen van multiculturalisme en nationalisme. Kymlicka argumenteert dat vrijheid als belangrijke liberale waarde cultureel lidmaatschap vereist en dat het liberalisme daarom groepsgedifferentieerde rechten, zoals taalrechten en zelfbestuursrechten, rechtvaardigt. In dit overzicht wordt het ideeëngoed van Kymlicka voorgesteld,  kritisch geanalyseerd, en toegepast op de Vlaams/Belgsiche en Europese context.

Docent: Helder De Schutter, KU Leuven

Helder De Schutter is hoogleraar sociale en politieke filosofie aan de KU Leuven. Hij publiceert over de morele en politiek-filosofische grondslagen van nationalisme, taalpolitiek en migratie.

45,00 In winkelmand
Georges Bataille: erotiek, het onderbewuste en de moderniteit – 17/03/2010
Georges Bataille: erotiek, het onderbewuste en de moderniteit – 17/03/2010

Hoewel afkomstig uit een bescheiden, seculiere familie, wou Georges Bataille (1897-1962) priester worden. Hij besloot uiteindelijk om historicus en archivaris te worden. Daarnaast ontwikkelde hij zich tot literator en filosoof. Hij was beïnvloed door Marx, Freud en Nietzsche en aangetrokken tot de irrationele driften en verlangens in het onderbewuste en de rol van de erotiek in een tijdperk van de instrumentele rede. Bataille beïnvloedde een lange reeks naoorlogse filosofen: Foucault, Nancy, Derrida en Baudrillard. Ook Lacan maakte uitgebreid gebruik van Bataille’s interpretatie van de Freudiaanse psychoanalyse. In deze les gebruiken we de filosofie van Bataille om de culturele-psychische dynamiek van het hedendaags kapitalisme te belichten, met nadruk op de koppeling tussen het onderbewuste-erotische van het consumentisme en de politiek van de driften bij extreemrechtse bewegingen.

Docent: Jelle Versieren, Universiteit Antwerpen

Jelle Versieren is verbonden aan het Departement Geschiedenis, Centrum voor Stadsgeschiedenis van de UA. Zijn onderzoek spitst zich toe op de economische geschiedenis van West-Europa (1600-1900), meer bepaald de transities naar het kapitalisme. Hij schrijft ook wetenschappelijke bijdragen over de ideeëngeschiedenis van deze periodes, geschiedenis van de arbeidersbeweging, kritische filosofie en psychoanalyse, en de geschiedenis van het economisch denken. Hij is een redacteur voor het tijdschrift History of Intellectual Culture (University of Calgary, Canada) en hoofdredacteur voor het blad Aktief (Masereelfonds). In 2020 verschijnt “De jonge Marx in België”.

45,00 In winkelmand
Derrida’s deconstructie van het kader – 28/04/2020
Derrida’s deconstructie van het kader – 28/04/2020

Jacques Derrida (1930-2004), een van de meest provocerende denkers van onze tijd, gaat door als de vader – maar voor zijn tegenstanders veeleer als de ‘godfather’ – van de deconstructie. We spitsen onze aandacht toe op de notie van deconstructie, omdat daarmee allerhande misverstanden verbonden zijn.  ‘Wat is deconstructie precies?’ en ‘Wat is deconstructie allemaal niet?’ ‘Wat is datgene wat gedeconstrueerd moet worden?”Wie is degene die deconstrueert?’ Door deze vragen te stellen hebben we ongemerkt een reeks vooronderstellingen gemaakt die niet vanzelfsprekend zijn en die we op hun beurt dus aan een deconstructief onderzoek dienen te onderwerpen. Derrida voert ons vanaf het begin in een ontzaglijk labyrint binnen van vragen en tegenvragen, van opwerpingen en opwerpingen bij deze opwerpingen. De les wil een summiere rondleiding in dit labyrint bieden.

Docent: Erik Oger, Universiteit Antwerpen

Erik Oger doceerde hedendaagse filosofie aan de universiteit van Antwerpen. Hij publiceerde de volgende boeken : Derrida. Een inleidingNachtoog. Schuine wegen van de filosofie en De rede en haar monsters. Op dit ogenblik bereidt hij een boek over de filosofie van Nietzsche voor : Als in een honderdvoudige spiegel. Nietzsches perspectivische schrijven.

45,00 In winkelmand
Van eenheid naar verscheidenheid: Meillassoux en Badiou – 12/05/2020
Van eenheid naar verscheidenheid: Meillassoux en Badiou – 12/05/2020

Heidegger claimde dat in traditie de werkelijkheid altijd onder één noemer werd gebracht en dat diezelfde werkelijkheid werd gegrond in ofwel de natuur ofwel in God. Maar wat gebeurt er wanneer die klassieke metafysica haar geloofwaardigheid verliest? We tonen aan dat het oeuvre van tal van hedendaagse ‘continentale’ denkers getuigt van de dood van het traditionele denken, omdat daarin alles draait zonder veelheid (ipv eenheid) en grondeloosheid (ipv grond). We focussen daarvoor op Quentin Meillassoux en Giorgio Agamben.

Lode Lauwaert, KU Leuven

Lode Lauwaert werkt aan het HIW (KU Leuven) en verricht onderzoek naar geweld en het gebruik van nieuwe militaire technologieën. Hij doceert techniekfilosofie en was visiting scholar aan Boston College, Stellenbosch University en de Universiteit van Wenen. Hij is de auteur van Markies de Sade. Essays over ethiek en kliniek, literatuur en natuur, en was samensteller van Filosofie van geweld. In 2020 verschijnt zijn nieuw boek over technologie en Artificiële intelligentie.

45,00 In winkelmand
Wittgenstein over de taken van de filosofie – 26/05/2020
Wittgenstein over de taken van de filosofie – 26/05/2020

Er kan terecht gezegd worden dat Wittgensteins diagnose van de toestand van de filosofie, revolutionaire implicaties heeft voor de filosofie. We maken kennis met een belangrijk inzicht: de idee dat filosofische problemen ontstaan wanneer een bepaalde opvatting over hoe de wereld in elkaar zit, ons zicht op de werkelijkheid belemmert. We bespreken hoe dit door Wittgenstein wordt toegepast om klassieke filosofische problemen te ontmijnen. Hieruit komt naar voor dat voor Wittgenstein’s filosofie om te laten zien dat filosofische problemen gebaseerd zijn op een verkeerd beeld van het fenomeen in kwestie. Tenslotte gaan we dieper in op het verband tussen deze meta-filosofische opvattingen en de cultuurkritische dimensie van zijn werk

Docent: Karim Zahidi, UA en UGent

Karim Zahidi is wiskundige en filosoof, verbonden aan het Departement Wijsbegeerte van de UA en de UGent. Hij is gespecialiseerd in de wijsgerige psychologie en wetenschapsfilosofie. Hij publiceerde naast artikels binnen deze domeinen ook over het werk van Wittgenstein en co-auteur van het boek De paradox van Hayek. Vrijheid als privilege over het vrijheidsbegrip van het neoliberalisme.

45,00 In winkelmand
Graham Harman: de object-georiënteerde filosofie – 09/06/2020
Graham Harman: de object-georiënteerde filosofie – 09/06/2020

Graham Harman is de grondlegger van de‘object-oriented ontology’ (OOO), een nieuwe, revolutionaire stroming in de hedendaagse filosofie, gestoeld op een radicale interpretatie van Heideggers gedachtegoed. OOO is ondertussen een beweging op zich geworden, waarin ook denkers als Timothy Morton te situeren zijn. In deze les krijg je een inleiding op het werk van Harman en de object-georiënteerde filosofie. Je blik op de dingen zal nooit meer dezelfde zijn!

Docent: Yoni Van Den Eede, VUB

Als techniek-, media- en cultuurfilosoof is Yoni Van Den Eede postdoctoraal onderzoeker van het FWO en parttime onderzoeksprofessor aan de Vrije Universiteit Brussel. Zijn onderzoek spitst zich toe op de filosofie en ethiek van technologie en media.

45,00 In winkelmand

Locatie: Het Predikheren, Goswin De Stasaartstraat 88, 2800 Mechelen
Tijdstip: Dinsdagavond, in principe twee keer per maand, van 19.00 tot 21.30 uur. Tijdens de schoolvakanties is er geen les.
Looptijd: van 11 februari 2020 tot 9 juni 2020
Taal: Nederlands
Semester kan afzonderlijk gevolgd worden: ja
Voorkennis: geen
Certificaat: aanwezigheidsattest per gevolgde les, na betaling, aanwezigheid en invullen van evaluatieformulier.

11/02/2020 - Hannah Arendt over vrijheid, politiek, en democratie
03/03/2020 - Kymlicka, morele grondslagen van multiculturalisme en nationalisme

17/03/2020 - Georges Bataille: erotiek, het onderbewuste en de moderniteit
31/03/2020 - Deze les is uitgesteld naar het volgende academiejaar
28/04/2020 - Deze les is uitgesteld naar het volgende academiejaar
12/05/2020 - Van eenheid naar verscheidenheid: Meillassoux en Badiou
09/06/2020 - Graham Harman: de object-georiënteerde filosofie
26/05/2020 - Wittgenstein over de taken van de filosofie