Duurzaamheid: Duurzame steden

45,00

In het programma Duurzaamheid staan Duurzame steden dit jaar op het programma. Wonen in de stad is nu al de dominante woonvorm en de verstedelijking rukt nog verder op. Steden zijn gemeenschappen met veel interactie waar nieuwe technologieën en vormen van leven sneller ingang vinden. Steden zijn ook pioniers in het vinden van oplossingen voor uitdagingen zoals het beperken van de CO2-uitstoot en de energieproblematiek..

We zoemen in op verschillende aspecten van de stad van morgen. Docenten uit verschillende disciplines geven een vernieuwende kijk op ‘Duurzame steden’. Voorkennis is niet vereist.

Scroll naar beneden voor het volledige programma.

Dit semester loopt van 4/2/2020 tot 2/6/2020

Eerste lessen gemist? Het is nog niet te laat om in te schrijven! Je mag per semester twee keer een les inwisselen voor een les uit een andere lessenreeks binnen hetzelfde semester. Zo gaat een gemiste les niet verloren.

Klik hier voor meer info.

 

Beschrijving

Dit semester bevat nog één les uit het vorige semester Duurzaamheid – duurzame steden. Ze werd uitgesteld vanwege de maatregelen in het kader van Covid-19. Zelfs al heb je de lessen uit het vorige semester niet bijgewoond, dan nog kun je deze les zonder problemen volgen. Voorkennis is evenmin vereist.

Dorpen na de betonstop: verstedelijking en kwaliteitsbeleid – 14/09/2021
Dorpen na de betonstop: verstedelijking en kwaliteitsbeleid – 14/09/2021

Dat we in Vlaanderen de verstedelijking meoten richten op goed voorziene en bereikbare plekken, daar zijn velen het over eens. Maar wat die zogenaamde betonstop op het terrein betekent in de dorpen die niet mogen groeien is minder duidelijk. Meer nog, de verappartementisering is de laatste decennia nog versneld in dorpen en gemeenten, vooral buiten de stedelijke centra. De golf van die meergezinsflats die zich uitrolt over Vlaanderen levert nauwelijks woonkwaliteiten op. In deze les, bekijken we hoe gemeenten en stedenbouwkundigen in die context toch ook werken aan kwaliteitsbeleid, klimaatadaptatie, de mobiliteitstransitie of risicobeheer van overstromingen.

Docent: Ward Verbakel, KU Leuven

Ward Verbakel is architect, stedenbouwkundig ontwerper en mede-oprichter van Plusoffice Architects (Brussel). Deze praktijk specialiseert zich in architectuur en stedenbouw, met projecten variërend van masterplannen, collectieve woningen en publieke gebouwen. Zijn specialiteit is het stedenbouwkundig discours over dorpskernontwikkeling, productieve stedelijkheid en cicrulaire gebiedsontwikkeling. Ward Verbakel doceert ontwerpateliers in stedenbouw en architectuur aan KU Leuven en voordien aan GSAPP, Columbia University, New York. Hij is voorzitter van de artistieke commissie van het tijdschrift A+ Architecture in Belgium.

 

45,00 In winkelmand

02/06/2020 - Het belang van groenblauwe netwerken

Locatie: Het Predikheren, Goswin de Stassartstraat 88 in 2800 Mechelen
Tijdstip: Dit semester telt nog één uitgestelde les
Opleiding: deel van de lessenreeks Duurzaamheid - Duurzame steden
Deze lessen kan afzonderlijk gevolgd worden.
Voorkennis is niet vereist.