Duurzaamheid: Duurzame steden – semester 2

325,00

In het programma Duurzaamheid staan Duurzame steden dit jaar op het programma. Wonen in de stad is nu al de dominante woonvorm en de verstedelijking rukt nog verder op. Steden zijn gemeenschappen met veel interactie waar nieuwe technologieën en vormen van leven sneller ingang vinden. Steden zijn ook pioniers in het vinden van oplossingen voor uitdagingen zoals het beperken van de CO2-uitstoot en de energieproblematiek..

We zoemen in op verschillende aspecten van de stad van morgen. Docenten uit verschillende disciplines geven een vernieuwende kijk op ‘Duurzame steden’. Voorkennis is niet vereist.

Scroll naar beneden voor het volledige programma.

Dit semester loopt van 4/2/2020 tot 2/6/2020

Eerste lessen gemist? Het is nog niet te laat om in te schrijven! Je mag per semester twee keer een les inwisselen voor een les uit een andere lessenreeks binnen hetzelfde semester. Zo gaat een gemiste les niet verloren.

Klik hier voor meer info.

 

Beschrijving

Hieronder vind je het overzicht van de lessen van het tweede semester Duurzaamheid – Duurzame steden. Je kunt ervoor kiezen om het volledige semester te volgen of om er enkele lessen uit te kiezen. Meteen inschrijven voor het hele semester is voordeliger. Praktische informatie vind je onder het tabje ‘Praktisch’. Voor de volledige agenda klik je op het tabje ‘agenda’. Neem gerust contact voor meer informatie.

Solidair Mobiel Wonen: duurzaamheid vanuit tijdelijkheid – 04/02/2020
Solidair Mobiel Wonen: duurzaamheid vanuit tijdelijkheid – 04/02/2020
In vele steden wordt het moeilijker om een betaalbare woning te vinden. Tegelijk zijn er tal van leegstaande woningen, kantoor- en fabrieksgebouwen, verdiepingen boven winkels, en grootschalige spoorweg- en industrieterreinen die niet langer dienst doen.‘Solidair Mobiel Wonen’ (SMW) heeft tot doel een model te ontwikkelen voor de co-creatie van mobiele huisvesting voor thuislozen op tijdelijk leegstaande terreinen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.Vanuit dit project reflecteren we over de rol en positie van ‘wonen in de tussentijd’ in de context van veerkrachtige, duurzame steden en van ‘transitionele’ ruimtelijke planning.

Docent: Aurelie De Smet, KU Leuven

Aurelie De Smet is architect en ruimtelijk planner. Haar onderzoek is gericht op de rol van burgers bij het plannen, vormgeven en beheren van de ruimte. Zij is verbonden aan het departement Landschapsarchitectuur van de Erasmushogeschool Brussel, waar ze het Kenniscentrum tuin+ leidt. Ze onderzoekt de rol van (semi-)private tuinen in de transitie naar een duurzame samenleving. Bij de faculteit Architectuur van de KU Leuven werkt ze rond ‘tijdelijk gebruik’ en ‘tactical urban planning’.

 

49,00 In winkelmand
Ruimtelijke (wan)ordening in Vlaanderen – 18/02/2020
Ruimtelijke (wan)ordening in Vlaanderen – 18/02/2020

Architect Renaat Braem schreef ooit een boekje over België met als titel “het lelijkste land ter wereld”. Binnen Europa laat België zich inderdaad opvallen door een zeer wanordelijke stedelijke structuur. Dit ondanks de wet op de ruimtelijke ordening sinds 1962. In deze sessie bespreken we het ruimtelijke beleid in Vlaanderen en zoeken we naar verklaringen voor de Vlaamse wanorde.

Docent: Tom Coppens, UA

Prof. dr. Ir. Architect Tom Coppens is doctor in de ingenieurswetenschappen, Gespecialiseerde in de Stedenbouw en Ruimtelijke ordening en ingenieur-architect. Binnen de onderzoeksgroep voor Stadsontwikkeling van de faculteit Ontwerpwetenschappen aan de UA richt Coppens zich voornamelijk op de proceskant van stadsontwikkeling. Hij maakte een doctoraat over conflictbeheersing bij ruimtelijke projecten en publiceert en doceert over participatie, procesmanagement en projectmanagement van ruimtelijke projecten. Naast toegepast onderzoek verricht hij meer fundamenteel wetenschappelijk onderzoek over Spatial Governance, waarbij er een grote aandacht is voor processen van zelforganisatie rond ruimtelijke commons. Daarnaast beschikt Coppens over ruime praktijkervaring als expert proces- en projectmanagement bij AG Stadsplanning.

45,00 In winkelmand
Democratie en burgerparticipatie in de stad – 10/03/2020
Democratie en burgerparticipatie in de stad – 10/03/2020

De stad is bij uitstek de broedplaats voor democratische experimenten. Denk aan burgerbegrotinginitiatieven waarbij burgers zelf kunnen bepalen hoe (een deel van) het stadsbudget wordt gespendeerd, stedelijke energiecoöperaties waarbij gebruikers zelf beslissen hoe hun energie wordt geproduceerd, of de recente ‘municipalistische’ experimenten in steden als Madrid en Barcelona. De stad is echter ook de plek waar burgerlijke dissidentie en verzet, een essentieel onderdeel van elke goed werkende democratie, het vaakste tot uiting komen. Tijdens deze les bekijken we, aan de hand van bestaande voorbeelden, de verschillende manieren waarop naar democratie en burgerparticipatie in de stad kan gekeken worden en belichten we de mogelijks duistere kant van burgerparticipatie.

Docent: Elisabeth Van Wymeersch, Universiteit Antwerpen

Elisabet Van Wymeersch is politiek wetenschapper en doctoraal onderzoeker aan de Onderzoeksgroep voor Stadsontwikkeling en het Centre for Research on Environmental and Social Change (CRESC) aan de Universiteit Antwerpen. Haar onderzoek focust zich op burgerparticipatie en –protest bij stadsontwikkelingsprojecten, en hun mogelijke rol voor maatschappelijke verandering.

45,00 In winkelmand
Ruimte en capaciteitsopbouw – 16/06/2020
Ruimte en capaciteitsopbouw – 16/06/2020

Participeren vraagt om vaardigheden, bij burgers maar ook bij belangenorganisaties en overheden. In deze les brengen we deze vaardigheden in kaart en en gaan we op zoek naar de manieren waarop ze aangeleerd kunnen worden.

Docent: Oswald Devisch, UHasselt

Oswald Devisch is hoofddocent stedenbouw aan de Universiteit Hasselt. Hij is coördinator van de onderzoekscluster Spatial Capacity Building en doet onderzoek naar collectief leren, toevallige participatie en autonome transfromatieprocessen. Hij is betrokken in www.verkavelingsverhalen.be, www.WerkenAanWijken.be en www.vrp.be/participatiestudio.

 

45,00 In winkelmand
Van eigendom naar ‘governance of the commons’ – 21/04/2020
Van eigendom naar ‘governance of the commons’ – 21/04/2020

In deze les behandelt Pieter Van den Broeck de rol van het eigendomsprincipe in de ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling. Hij onderzoekt of een verbreding van eigendom naar landgebruiksrechten en ‘governance of the commons’ nieuwe perspectieven opent voor een meer rechtvaardige en duurzame stadsontwikkeling.

Docent: Pieter Van den Broeck, KU Leuven

Pieter Van den Broeck is professor ruimtelijke planning en duurzame ontwikkeling aan het Departement Architectuur van de KU Leuven. Vanuit een institutionalistische benadering onderzoekt hij de sociale constructie van planningsinstrumenten, processen van ruimtelijke transformatie door sociale innovatie, en de ‘governance’ van socio-ecologische systemen.

 

45,00 In winkelmand
Energietransitie als uitdaging voor ruimtelijke planning – 05/05/2020
Energietransitie als uitdaging voor ruimtelijke planning – 05/05/2020

Concepten zoals ‘transitie’ en ‘stedelijk metabolisme’ evolueerden doorheen verschillende disciplines en worden telkens op andere manieren wordt ingevuld. Deze les zoomt in op de transitie naar een duurzaam energiesysteem; niet als een technische uitdaging, maar als een ruimtelijke en maatschappelijke opgave. We bekijken verschillende voorbeelden van ruimtelijke energievisies, die elk op hun manier vanuit de uitdaging van de energietransitie, een mogelijke toekomst voor de stad in beeld brengen.

Docent: Griet Juwet, VUB

Griet Juwet is onderzoeker bij Cosmopolis en assistent in de masteropleiding Stedenbouw en Ruimtelijke Planning aan de VUB. Ze studeerde architectuur aan de Universiteit Gent en volgde een Masteropleiding Urbanism and Strategic Planning aan de KULeuven. Daarna deed ze twee jaar praktijkervaring op in het ontwerpbureau MOPurbandesign. Haar onderzoek focust op de ruimtelijke en socio-politieke dimensie van de transitie naar een duurzamer energiesysteem.

45,00 In winkelmand
diversiteit solidariteit Oosterlynck steden
Solidariteit in diversiteit – 19/05/2020

Allemaal krijgen we te maken met culturele verschillen: als leraar, leerling, werkgever, werknemer, buur, buurtwerker, vrijwilliger, sportbeoefenaar, trainer, jeugdwerker,… . Vlaanderen wordt immers steeds meer divers. Brussel is al een stad van minderheden waar nauwelijks nog een culturele meerderheid heerst. We gaan na of solidariteit nog wel mogelijk is in een dergelijk diverse samenleving. Aan de hand van empirische cases wordt uitgelegd hoe solidariteit in diversiteit vorm krijgt op concrete plaatsen, waar mensen van diverse afkomst elkaar tegenkomen en gezamenlijk verantwoordelijkheid opnemen.

Docent: Stijn Oosterlynck, Universiteit Antwerpen

Stijn Oosterlynck is hoofddocent stadsociologie aan de Universiteit Antwerpen. Hij doceert er over armoede, diversiteit en stedelijke problemen. Hij is voorzitter van het Antwerp Urban Studies Institute en van het Centre for Research on Environmental and Social Change. Hij schreef onder meer mee aan het boek ‘Solidariteit in Superdiversiteit: handvatten voor concrete actie’ (Acco, 2018).

45,00 In winkelmand
Het belang van groenblauwe netwerken – 02/06/2020
Het belang van groenblauwe netwerken – 02/06/2020

Groenblauwe stedelijke netwerken kunnen de effecten van klimaatverandering, energie- en voedselschaarste verzachten en de ontwikkeling van biodiversiteit en een gezondere leefomgeving ondersteunen. Deze les bepreekt, aan de hand van binnen- en buitenlandse voorbeelden, hoe groenblauwe infrastructuur de basis voor een veerkrachtige, circulaire stad kan vormen en hoe tuinen van burgers daarin een rol kunnen spelen.

Docent: Paul Verschueren, Erasmushogeschool

Paul Verschueren is landschapsarchitect, antropoloog en houder van een doctoraat aan de Universiteit van Queensland. Hij is verbonden aan het kenniscentrum tuin+ van de opleiding Landschaps- en tuinarchitectuur van de Erasmushogeschool Brussel.

45,00 In winkelmand

04/02/2020 - Solidair Mobiel Wonen: duurzaamheid vanuit tijdelijkheid
18/02/2020 - Ruimtelijke (wan)ordening in Vlaanderen
10/03/2020 - Democratie en burgerparticipatie in de stad
24/03/2020 - Ruimte en capaciteitsopbouw
21/04/2020 - Van eigendom naar ‘governance of the commons’
05/05/2020 - Energietransitie als uitdaging voor ruimtelijke planning
19/05/2020 - Solidariteit in diversiteit
02/06/2020 - Het belang van groenblauwe netwerken

Locatie: Het Predikheren, Goswin de Stassartstraat 88 in 2800 Mechelen
Tijdstip: Van 4/2/2020 tot 2/6/2020 telkens op dinsdag van 19.00 tot 21.30 uur
Opleiding: deel van de lessenreeks Duurzaamheid - Duurzame steden
De lessen kunnen ook afzonderlijk gevolgd worden.
Voorkennis is niet vereist.
Certificaat: Het aanwezigheidsattest is beschikbaar per semester, na betaling, aanwezigheid en invullen van evaluatieformulier