Het concept van Background Educations werd bedacht door Caro Lemeire. Zij was altijd al nieuwsgierig en voelde na haar studies politieke wetenschappen de nood om nog bij te leren. Over psychologie, literatuur, innovatie en filosofie. Maar ze vond nergens een academische opleiding die te combineren was met een gezin en een drukke job. Dus besloot ze die avondopleiding zélf te organiseren. Luister hier naar haar verhaal.

 

 

Background Educations is ontstaan vanuit een aantal behoeften, geformuleerd door Caro Lemeire:

Ik wil een opleiding die combineerbaar is met een intensieve job. Stel: één lesavond om de twee weken.

Ik wil een duidelijke structuur zodat ik het niet te snel opgeef. Dus: echte samenkomsten, geen online cursus.

Ik wil boeiende mensen ontmoeten met dezelfde interesse. Een gemengde groep cursisten en in elke les de ruimte voor discussie en interactie.

En vooral: ik wil geen extra stress creëren. Geen examens, geen voorbereidende taken, wel de optie om achteraf in een leeslijst te duiken die door de docent werd samengesteld.

 

Bij het begin van het academiejaar 2017-2018 koos Caro er voor om nieuwe uitdagingen te gaan opzoeken. In december 2017 gaf zij de fakkel door aan het huidige team.

Dit academiejaar organiseren we 5 opleidingen in Mechelen en Gent. Onze cursisten zijn een diverse groep van o.a. bedienden, managers, auteurs, psychologen en marketeers. Maar één ding hebben ze gemeen: ze willen nieuwe dingen leren. Met meer kennis de wereld vandaag begrijpen en verbeteren.

Zin om deel uit te maken van ons netwerk? Lees meer over onze cursus filosofie, psychologie, literatuur en gezondheidswetenschap en laat je inspireren door meer dan 150 docenten.

When Caro Lemeire obtained her degree in political sciences, secured a job and started a family, she found herself yearning to continue learning on an academic level. But where could she find a course on psychology, philopsophy or literature that she could possibly combine with her job and family? Such courses didn’t exist. Yet. Because Caro simply decided to organise them herself. You can listen to her story here (in Dutch.)

 

Background Educations was founded to meet a number of needs, listed here by Caro Lemeire

 

“I want a course that I can combine with a full-time job.  For instance: evening classes, held every two weeks.

I want a clear structure so I don’t give up too easily. So: real life gatherings, no online courses.

I want to see all basic topics of a course in one year’s time. For instance: each class being taught by a different lecturer from a different university.

I want to meet fascinating people with similar interests. An heterogenous group of course participants who have the opportunity to interact and discuss in each class.

And mainly: I don’t want to create extra stress. No exams, no preliminary tasks, only the opportunity to learn and the possibility to read more about a topic through the lecturer’s reading list.”

 

Our start-up consists of 3 employees and 5 course supervisors. We organise 5 courses in Mechelen and Ghent. Our course participants are a diverse group of clerks, managers, authors, psychologists and marketeers. But one thing they have in common is the urge to learn new things. To better understand today’s world and help improve it.

Do you want to be a part of our network? Read about our courses on philosophy, psychology, literature and health sciences and let more than 150 lecturers inspire you.

[:]