Background Education vzw heeft als missie kennis die zich aan universiteiten en hogescholen bevindt, toegankelijk maken voor mensen met weinig tijd. Ze wil ervoor zorgen dat volwassenen die belangstelling hebben om de wereld en de mens beter te begrijpen – vanuit filosofisch, psychologisch, antropologisch, economisch, duurzaamheids- of ander oogpunt – hier de mogelijkheid toe krijgen. Background Education vzw is ervan overtuigd dat wetenschappelijke kennis leidt tot meer begrip voor onszelf als persoon, voor anderen en de wereld en toepasbaar is op persoonlijk en op professioneel vlak. We zien leren als een vorm van zelfontplooiing.

Wil je je mening geven over het programma voor volgend academiejaar? Vul onze mini-enquêtes in. We ontvingen al meer dan 50 antwoorden. Klik op de links hieronder en vergeet je contactgegevens niet door te geven als je suggesties hebt voor het programma.

6 algemene vraagjes
korte enquête Psychologie
korte enquête Duurzaamheid
korte enquête Literatuur
korte enquête Filosofie

Wil je graag actief betrokken zijn bij de werking van onze vzw? Dat kan. Stuur een mailtje naar hallo@background-education.be. We nemen zeker contact op.

Visie en waarden

Background Education vzw zet in op:

  • interdisciplinariteit: we stimuleren je om lessen uit verschillende programma’s te volgen. Zo kan je je op heel korte tijd verschillende denkkaders eigen maken.
  • kwaliteit: we zoeken altijd naar docenten die inhoudelijke de beste lessen geven en goede presentatievaardigheden hebben. We verkiezen daarbij goed uitgelegde theorie boven praktijkgerichte toepassingen.
  • innovatie: we geven docenten met vernieuwende ideeën een streepje voor.
  • maatschappelijke relevantie: we vragen docenten om de link te leggen met de actualiteit en we stimuleren het debat.
  • efficiëntie: we maken de lessen combineerbaar met voltijds werk. Daarom zijn er voor elk programma maar twee avondlessen per maand. De focus ligt op kennisoverdracht en er is ruimschoots mogelijkheid tot interactie. We organiseren geen examens, waardoor de stress wegvalt en leren weer interessant en aangenaam wordt.