Bestaat er zoiets als een echte klassieker? Bestaat “grote literatuur” eigenlijk wel? Om die vraag te kunnen beantwoorden moeten we eerst weten wat “literatuur” is. Eén van de processen die tot een gedeelde definitie van literatuur kunnen leiden is de vorming van canons. Eens we het daarover eens zijn, kunnen we trachten uit te zoeken waarom bepaalde teksten in een dergelijke lijst van “belangrijke” literatuur terechtkomen, en andere niet. Een tekst die deel uitmaakt van de canon kan daar bovendien ook uitvallen. En voor alle duidelijkheid: mijn canon is niet per se de uwe. We toetsen deze ideeën aan “De Vlaamse Canon”, het culturele project dat deel uitmaakt van het jongste Vlaamse regeerakkoord.

Docent: Luc Herman, Universiteit Antwerpen

Luc Herman is gewoon hoogleraar verhaalanalyse en Engelstalige literatuur aan de UAntwerpen.

Opleiding Materials

Opleiding Content

EvaluatiesStatus