Niet minder dan één derde van de hersenen is actief bij kijken en zien. In deze les overlopen we een aantal basisprincipes van visuele waarneming, geïllustreerd met veel voorbeelden van leuke en boeiende perceptuele fenomenen. We bespreken de rol van visuele waarneming in relatie tot visuele kunst en illustreren hoe kunstenaars inspelen op onze manier van kijken en zien. We trekken dit ook verder open naar de invloed van persoonlijke en culturele factoren.

Johan Wagemans, KU Leuven

Johan Wagemans is gewoon hoogleraar experimentele psychologie aan de KU Leuven. Samen met zijn team verricht hij  fundamenteel onderzoek over perceptuele organisatie, diepteperceptie, bewegingsperceptie, voorwerpsherkenning, scèneperceptie, enz. Hij werkt ook samen met neuropsychologen om de visuele waarneming in kaart te brengen van patiënten met hersenstoornissen. Hij doet ook veel onderzoek over visuele waarneming bij kinderen en volwassenen met autismespectrumstoornissen. Tenslotte heeft hij de laatste jaren ook een onderzoekslijn uitgebouwd over visuele waarneming en appreciatie van kunst. Meer informatie over zijn onderzoeksgroep en zijn werk is te vinden op http://gestaltrevision.be/en/.

Praktisch

Locatie: de locatie vindt u in het semesteroverzicht
Tijdstip: Dinsdag 05/03/2020, van 19.00 tot 21.30 uur
Opleiding: deel van Psychologie: neuropsychologie – semester 2
Taal: Nederlands
Deze les kan afzonderlijk gevolgd worden.
Geen voorkennis vereist
Certificaat: aanwezigheidsattest per semester, na betaling, aanwezigheid en invullen van evaluatieformulier

Opleiding Materials

Opleiding Content

EvaluatiesStatus