In vele steden wordt het moeilijker om een betaalbare woning te vinden. Tegelijk zijn er tal van leegstaande woningen, kantoor- en fabrieksgebouwen, verdiepingen boven winkels, en grootschalige spoorweg- en industrieterreinen die niet langer dienst doen.‘Solidair Mobiel Wonen’ (SMW) heeft tot doel een model te ontwikkelen voor de co-creatie van mobiele huisvesting voor thuislozen op tijdelijk leegstaande terreinen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.Vanuit dit project reflecteren we over de rol en positie van ‘wonen in de tussentijd’ in de context van veerkrachtige, duurzame steden en van ‘transitionele’ ruimtelijke planning.

Docent: Aurelie De Smet, KU Leuven

Aurelie De Smet is architect en ruimtelijk planner. Haar onderzoek is gericht op de rol van burgers bij het plannen, vormgeven en beheren van de ruimte. Zij is verbonden aan het departement Landschapsarchitectuur van de Erasmushogeschool Brussel, waar ze het Kenniscentrum tuin+ leidt. Ze onderzoekt de rol van (semi-)private tuinen in de transitie naar een duurzame samenleving. Bij de faculteit Architectuur van de KU Leuven werkt ze rond ‘tijdelijk gebruik’ en ‘tactical urban planning’.

Praktisch

Locatie: de locatie vindt u in het semesteroverzicht
Tijdstip: Dinsdag 4/02/2020, van 19.00 tot 21.30 uur
Opleiding: deel van Duurzaamheid: duurzame steden – semester 2
Taal: Nederlands
Deze les kan afzonderlijk gevolgd worden.
Geen voorkennis vereist
Certificaat: Het aanwezigheidsattest is beschikbaar per semester, na betaling, aanwezigheid en invullen van evaluatieformulier

Opleiding Materials

Opleiding Content

EvaluatiesStatus