Architect Renaat Braem schreef ooit een boekje over België met als titel “het lelijkste land ter wereld”. Binnen Europa laat België zich inderdaad opvallen door een zeer wanordelijke stedelijke structuur. Dit ondanks de wet op de ruimtelijke ordening sinds 1962. In deze sessie bespreken we het ruimtelijke beleid in Vlaanderen en zoeken we naar verklaringen voor de Vlaamse wanorde.

Docent: Tom Coppens, UA

Prof. dr. Ir. Architect Tom Coppens is doctor in de ingenieurswetenschappen, Gespecialiseerde in de Stedenbouw en Ruimtelijke ordening en ingenieur-architect. Binnen de onderzoeksgroep voor Stadsontwikkeling van de faculteit Ontwerpwetenschappen aan de UA richt Coppens zich voornamelijk op de proceskant van stadsontwikkeling. Hij maakte een doctoraat over conflictbeheersing bij ruimtelijke projecten en publiceert en doceert over participatie, procesmanagement en projectmanagement van ruimtelijke projecten. Naast toegepast onderzoek verricht hij meer fundamenteel wetenschappelijk onderzoek over Spatial Governance, waarbij er een grote aandacht is voor processen van zelforganisatie rond ruimtelijke commons. Daarnaast beschikt Coppens over ruime praktijkervaring als expert proces- en projectmanagement bij AG Stadsplanning.

Praktisch

Locatie: de locatie vindt u in het semesteroverzicht
Tijdstip: Dinsdag 18/02/2020, van 19.00 tot 21:30 uur
Opleiding: deel van Duurzaamheid: duurzame steden – semester 2
Taal: Nederlands
Deze les kan afzonderlijk gevolgd worden.
Geen voorkennis vereist
Certificaat: Het aanwezigheidsattest is beschikbaar per semester, na betaling, aanwezigheid en invullen van evaluatieformulier

Opleiding Materials

Opleiding Content

Bijkomend materiaal Status
EvaluatiesStatus