Coma is vaak het eerste gevolg van ernstige traumatische hersenschade. Wat verstaan we precies onder coma en bewustzijn? Hoe evolueert coma? Wat gebeurt er na het ontwaken? Welke gevolgen kan traumatische hersenschade hebben op het functioneren van het slachtoffer? In deze les geven we een overzicht van het verloop en de evolutie van ernstige hersenschade, in de beginfase, tijdens de revalidatie en op lange termijn. De onzichtbare gevolgen op vlak van cognitie, emotie en gedrag hebben vaak de meest ingrijpende impact op de persoon zelf en op haar of zijn netwerk.

Engelien Lannoo, UZ Gent

Engelien Lannoo is als klinisch neuropsycholoog werkzaam op de afdeling Hersenletsel van het Revalidatiecentrum UZ Gent en heeft al meer dan 20 jaar ervaring in de neuropsychologische revalidatie van patiënten met niet-aangeboren hersenletsel. Ze doctoreerde met onderzoek naar de lange-termijn gevolgen van traumatisch hersenletsel en is auteur en medeauteur van talrijke wetenschappelijke publicaties. Ze geeft frequent vormingen en lessen rond de gevolgen van hersenletsel en hoe ermee om te gaan. Als systeem- en relatietherapeut heeft ze een bijzondere aandacht voor de impact van hersenletsel op gezin en relaties.

Praktisch

Deze les gaat door online. Om de les te volgen, moet je je eerst registreren op het online platform via deze link.
Tijdstip: Dinsdag 04/06/2020, van 19.00 tot 21.30 uur
Opleiding: deel van Psychologie: neuropsychologie – semester 2
Taal: Nederlands
Deze les kan afzonderlijk gevolgd worden.
Geen voorkennis vereist
Certificaat: aanwezigheidsattest per semester, na betaling, aanwezigheid en invullen van evaluatieformulier

Opleiding Materials

Opleiding Content

EvaluatiesStatus