De moderne cultuur wordt volgens Charles Taylor gekenmerkt door zowel ‘grandeur’ als ‘malaise’: de Westerse welvaartsstaat geeft de mens vandaag de dag een ongebreidelde vrijheid en recht op zelfbeschikking, tegelijk voelen velen zich in de hedendaagse samenleving vervreemd en ontheemd. Volgens Taylor wijst dit ambigue levensgevoel op de afwezigheid van een sterk gearticuleerde morele identiteit van de moderne mens. Taylor herinnert als bron hiervoor aan het belang van gemeenschap, de zin voor het transcedente en de nood aan een gedeeld ethos. In deze les zien we hoe Taylor het moderne individualisme en vrijheidsideaal niet afwijst, maar net wil herbronnen. Met verwijzing naar filosofen als Jean-Jacques Rousseau, David Hume, Immanuel Kant en Simone Weil exploreren we Taylors boeiende kritiek van het individualisme en zijn visie op authenticiteit als moreel ideaal.

Docent: Willem Lemmens, Universiteit Antwerpen

Willem Lemmens is als Gewoon Hoogleraar voor moderne wijsbegeerte en ethiek verbonden aan het Departement Wijsbegeerte van de Universiteit Antwerpen. Hij doctoreerde aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de KULeuven met een proefschrift over de verhouding tussen passies en moraal bij David Hume. Tot 2019 was hij Voorzitter van het Centrum Pieter Gillis. Van 2006 tot 2018 zetelde hij in het Raadgevend comité voor Bio-ethiek van België en van 2012 tot 2018 was hij lid van het Executive Committee van de Hume Society.

Praktisch

Locatie: de locatie vindt u in het semesteroverzicht
Tijdstip: Dinsdag 08/12/2020, van 19.00 tot 21.30 uur
Opleiding: Filosofie – Stromingen en inzichten semester 1
Taal: Nederlands
Deze les kan afzonderlijk gevolgd worden.
Geen voorkennis vereist
Certificaat: aanwezigheidsattest per semester, na betaling, aanwezigheid en invullen van evaluatieformulier

Opleiding Materials

Opleiding Content

EvaluatiesStatus