Hoewel afkomstig uit een bescheiden, seculiere familie, wou Georges Bataille (1897-1962) priester worden. Hij besloot uiteindelijk om historicus en archivaris te worden. Daarnaast ontwikkelde hij zich tot literator en filosoof. Hij was beïnvloed door Marx, Freud en Nietzsche en aangetrokken tot de irrationele driften en verlangens in het onderbewuste en de rol van de erotiek in een tijdperk van de instrumentele rede. Bataille beïnvloedde een lange reeks naoorlogse filosofen: Foucault, Nancy, Derrida en Baudrillard. Ook Lacan maakte uitgebreid gebruik van Bataille’s interpretatie van de Freudiaanse psychoanalyse. In deze les gebruiken we de filosofie van Bataille om de culturele-psychische dynamiek van het hedendaags kapitalisme te belichten, met nadruk op de koppeling tussen het onderbewuste-erotische van het consumentisme en de politiek van de driften bij extreemrechtse bewegingen.

Docent: Jelle Versieren, Universiteit Antwerpen

Jelle Versieren is verbonden aan het Departement Geschiedenis, Centrum voor Stadsgeschiedenis van de UA. Zijn onderzoek spitst zich toe op de economische geschiedenis van West-Europa (1600-1900), meer bepaald de transities naar het kapitalisme. Hij schrijft ook wetenschappelijke bijdragen over de ideeëngeschiedenis van deze periodes, geschiedenis van de arbeidersbeweging, kritische filosofie en psychoanalyse, en de geschiedenis van het economisch denken. Hij is een redacteur voor het tijdschrift History of Intellectual Culture (University of Calgary, Canada) en hoofdredacteur voor het blad Aktief (Masereelfonds). In 2020 verschijnt “De jonge Marx in België”.

Praktisch

Locatie: de locatie vindt u in het semesteroverzicht
Tijdstip: Dinsdag 17/03/2020, van 19.00 tot 21.30 uur
Opleiding: deel van Filosofie – Belangrijke hedendaagse denkers- semester 2
Taal: Nederlands
Deze les kan afzonderlijk gevolgd worden.
Geen voorkennis vereist
Certificaat: aanwezigheidsattest per semester, na betaling, aanwezigheid en invullen van evaluatieformulier

Opleiding Materials

Opleiding Content