Will Kymlicka is een Canadese politieke filosoof die bekendheid heeft verworven met zijn theorie over de morele grondslagen van multiculturalisme en nationalisme. Kymlicka argumenteert dat vrijheid als belangrijke liberale waarde cultureel lidmaatschap vereist en dat het liberalisme daarom groepsgedifferentieerde rechten, zoals taalrechten en zelfbestuursrechten, rechtvaardigt. In dit overzicht wordt het ideeëngoed van Kymlicka voorgesteld,  kritisch geanalyseerd, en toegepast op de Vlaams/Belgsiche en Europese context.
Docent: Helder De Schutter, KU Leuven

Helder De Schutter is hoogleraar sociale en politieke filosofie aan de KU Leuven. Hij publiceert over de morele en politiek-filosofische grondslagen van nationalisme, taalpolitiek en migratie.

Opleiding Materials

Opleiding Content

EvaluatiesStatus