De Deense filosoof en theoloog Søren Kierkegaard (1813-1855) staat geboekstaafd als de vader van het existentialisme. Tegen de geest van zijn tijd in bestreed hij de speculatieve wijsbegeerte, die ernaar streefde de gehele werkelijkheid door middel van het denken te verklaren. Ook na het tijdperk van het rabiate atheïsme en het existentialisme van de 20e eeuw blijft het gedachtegoed van Kierkegaard actueel. Voornamelijk zijn kritiek op de toenmalige tijdsgeest en cultuur weerstaat moeiteloos de tand des tijds. De ongebreidelde toename van massamedia en consumentisme verlenen hem als geen ander cultuurcriticus een stem bij een analyse van onze tijd.

Docent: Karl Verstrynge, VUB

Karl Verstrynge is verbonden aan de Vakgroepen ‘Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen’ en ‘Communicatiewetenschappen’ van de VUB, waar hij ethiek, toegepaste ethiek en existentiële filosofie doceert. Zijn onderzoeksdomein bestrijkt de existentiële wijsbegeerte, het gedachtegoed van Søren Kierkegaard en media-ethische thema’s. Hij is voorzitter van het ‘Centrum voor Ethiek en Humanisme, de Redactieraad Kierkegaard Werken VZW en is co-editor van de Kierkegaard Studies Yearbook en Kierkegaard Studies Monograph Series.

Praktisch

Locatie: de locatie vindt u in het semesteroverzicht
Tijdstip: Dinsdag 23/02/2020, van 19.00 tot 21.30 uur
Opleiding: Filosofie – Stromingen en inzichten semester 2
Taal: Nederlands
Deze les kan afzonderlijk gevolgd worden.
Geen voorkennis vereist
Certificaat: aanwezigheidsattest per semester, na betaling, aanwezigheid en invullen van evaluatieformulier

Opleiding Materials

Opleiding Content

EvaluatiesStatus