Hannah Arendt keert terug naar de oorspronkelijke ervaringen met het politieke in de Griekse stadstaat (polis) van de vijfde eeuw voor Christus om een eigenzinnig maar inspirerend antwoord te formuleren op de vraag naar de betekenis van vrijheid, burgerschap, macht, politiek en democratie. Tegen die achtergrond formuleert ze een scherpe kritiek op de wijze waarop het politieke wordt begrepen en ingevuld in de traditie van de politieke filosofie vanaf Plato en in de moderne maatschappij in het bijzonder. We gaan vooral in op Arendts visie op free speech en het belang van de publieke ruimte om de relevantie van haar politieke denken te illustreren.

Docent: Geert Van Eekert, Universiteit Antwerpen

Geert Van Eekert schrijft en doceert over antieke en middeleeuwse wijsbegeerte, de geschiedenis van de metafysica(kritiek), de filosofie van Immanuel Kant en de politieke theorie van Hannah Arendt. Recent publiceerde hij samen met Herbert De Vriese Het einde van de metafysica. Kant, Hegel en de jonghegelianen.

Praktisch

Locatie: de locatie vindt u in het semesteroverzicht
Tijdstip: Dinsdag 11/02/2020, van 19.00 tot 21.30 uur
Opleiding: deel van Filosofie – Belangrijke hedendaagse denkers
Taal: Nederlands
Deze les kan afzonderlijk gevolgd worden.
Geen voorkennis vereist
Certificaat: aanwezigheidsattest per semester, na betaling, aanwezigheid en invullen van evaluatieformulier

Opleiding Materials

Presentatie inclusief leeslijst bij de les 'Hannah Arendt over vrijheid, politiek, en democratie' in de lessenreeks Filosofie - Belangrijke hedendaagse denkers

Arendt_Presentatie incl leeslijst

Opleiding Content

EvaluatiesStatus