Ecologisch humanisme is een humanistische benadering die fundamentele vragen, vooral die rond de ecologische crisis, doordenkt vanuit levensbeschouwelijke betrokkenheid. In deze les maken we kennis met het onderzoek van de docent naar een ecologisch humanisme dat inzichten aanreikt om concreet mee aan het werk te gaan in ons persoonlijk en maatschappelijk leven. We plaatsen kritische kanttekeningen bij veel vormen van hedendaags humanisme vanwege hun modernistische mensbeeld (nadruk op het autonome individu) en antropocentrische wereldbeeld (de wereld als maakbaar naar de verlangens van de mens) en pleiten voor een humanisme dat uitgaat van respect voor en partnerschap met andere vormen van leven en dat zich inzet voor levendigheid in al haar verschijningsvormen.

Docent: Hans Alma РVrije Universiteit Amsterdam

Hans Alma is hoogleraar religieus humanisme en compassie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Zij werkte voordien als hoogleraar aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht, waar zij de eerste vrouwelijke rector in Nederland was. Haar onderzoek richt zich op de rol van verbeelding in zingeving en levensbeschouwing, en op de ontwikkeling van humanisme in relatie tot hedendaagse samenlevingsvragen. Aandachtspunt is de realisering van compassie, duurzaamheid en solidariteit als kernwaarden van humaan samenleven.

Praktisch

Locatie: de locatie vindt u in het semesteroverzicht
Tijdstip: Dinsdag 04/05/2020, van 19.00 tot 21.30 uur
Opleiding: Filosofie – Stromingen en inzichten semester 1
Taal: Nederlands
Deze les kan afzonderlijk gevolgd worden.
Geen voorkennis vereist
Certificaat: aanwezigheidsattest per semester, na betaling, aanwezigheid en invullen van evaluatieformulier

Opleiding Materials