De stad is bij uitstek de broedplaats voor democratische experimenten. Denk aan burgerbegrotinginitiatieven waarbij burgers zelf kunnen bepalen hoe (een deel van) het stadsbudget wordt gespendeerd, stedelijke energiecoöperaties waarbij gebruikers zelf beslissen hoe hun energie wordt geproduceerd, of de recente ‘municipalistische’ experimenten in steden als Madrid en Barcelona. De stad is echter ook de plek waar burgerlijke dissidentie en verzet, een essentieel onderdeel van elke goed werkende democratie, het vaakste tot uiting komen. Tijdens deze les bekijken we, aan de hand van bestaande voorbeelden, de verschillende manieren waarop naar democratie en burgerparticipatie in de stad kan gekeken worden en belichten we de mogelijks duistere kant van burgerparticipatie.

Docent: Elisabeth Van Wymeersch, Universiteit Antwerpen

Elisabet Van Wymeersch is politiek wetenschapper en doctoraal onderzoeker aan de Onderzoeksgroep voor Stadsontwikkeling en het Centre for Research on Environmental and Social Change (CRESC) aan de Universiteit Antwerpen. Haar onderzoek focust zich op burgerparticipatie en –protest bij stadsontwikkelingsprojecten, en hun mogelijke rol voor maatschappelijke verandering.

Praktisch

Locatie: de locatie vindt u in het semesteroverzicht
Tijdstip: Dinsdag 2/06/2020, van 19.00 tot 21.30 uur
Opleiding: deel van Duurzaamheid: duurzame steden – semester 2
Taal: Nederlands
Deze les kan afzonderlijk gevolgd worden.
Geen voorkennis vereist
Certificaat: Het aanwezigheidsattest is beschikbaar per semester, na betaling, aanwezigheid en invullen van evaluatieformulier

Opleiding Materials

Opleiding Content

Bijkomend materiaal Status
EvaluatiesStatus