Van bij haar oorsprong heeft de Westerse filosofie zich opgeworpen als een streven naar kennis en wetenschap. Plato en Aristoteles hebben daarbij fundamentele keuzes gemaakt, die eeuwenlang de Westerse wetenschap hebben gedomineerd en die nog steeds de vraagstelling in de wetenschappen bepalen. In contrast met de Moderne wetenschap willen we de kentheoretische uitgangspunten van de antieke filosofie blootleggen, en hun blijvende actualiteit benadrukken.

Docent: Gerd Van Riel, KU Leuven

Gerd Van Riel is decaan van het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de KU Leuven en lid van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten. Hij studeerde Klassieke Filologie en Wijsbegeerte aan de UAntwerpen en KU Leuven en promoveerde tot doctor in de wijsbegeerte met een proefschrift over “Het genot en het Goede. De invloed van de Philebus van Plato in de oudheid”. Hij doceert antieke wijsbegeerte en metafysica aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte, en “Fundamentele Wijsbegeerte” aan de faculteit. Rechtsgeleerdheid. Zijn onderzoek betreft voornamelijk Plato en de Platoonse traditie, met een klemtoon op het latere heidense Neoplatonisme (Proclus en Damascius), en het christelijk Platonisme van Augustinus.

Opleiding Materials

Opleiding Content

EvaluatiesStatus