De hersenwetenschappen vormen een van de snelst groeiende en meest actuele gebieden van de hedendaagse wetenschap. Dat heeft te maken met het feit dat onze hersenen ons gedrag, onze psychologische functies en andere delen van ons zenuwstelsel sturen. Deze led geeft een beknopte inleiding in de bouw en werking van onze hersenen en de fenomenale complexiteit van dit orgaan. We gaan in op de manier waarop onze hersenen ons gedrag aansturen, hoe de verschillende hersendelen samenwerken om psychologische functies tot stand te brengen. We zullen daarbij ook moeten vaststellen dat we soms ook verrassend weinig controle hebben over ons gedrag en vaak dingen doen tegen beter weten in.

Rudi D’Hooge, KU Leuven

Professor Rudi D’Hooge is als gewoon hoogleraar en diensthoofd verbonden aan de Universiteit van Leuven. Hij studeerde biologie en psychologie in Antwerpen en Brussel en behaalde doctorsdiploma’s in beide disciplines. Zijn huidig onderzoek richt zich vooral op de relatie tussen hersenfunctie en gedrag, de mechanismen van leren en geheugen en hersenaandoeningen en hun behandeling. Hij werkt samen met binnen- en buitenlandse laboratoria en bedrijven en werkte in het verleden ook als neuropsycholoog aan klinisch-neurologische afdelingen. Hij leidt momenteel het Laboratorium voor Biologische Psychologie aan de KU Leuven.

Opleiding Materials

Materiaal

Opleiding Content

Bijkomend materiaal Status
EvaluatiesStatus