Aristoteles meent dat de hele kosmos begrijpelijk wordt als je hem ziet als doelgericht. Het doel van de mens is een goed leven te leiden, in de dubbele betekenis van deugdzaam en gelukkig. Mensen zijn bestemd om hun capaciteiten ten volle te ontwikkelen, maar slechts enkelen slagen daar echt in:  burgers van een goed geordende polis, politici, filosofen vooral. Je hebt slaven en helpers nodig om een elite toe te laten om excellentie te bereiken. 2500 jaren later schetst de Amerikaanse filosofe Martha Nussbaum het idee van een ‘aristotelische sociaal-democratie’. Mensen hebben de ethische plicht om het beste van zichzelf te maken en de overheid moet dit ideaal voor alle mensen toegankelijk maken.

Docent: Antoon Vandevelde, KU Leuven

Antoon Vandevelde was als gewoon hoogleraar verbonden aan de KUL en was tot 2013 decaan van het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte. Hij doceerde aan de UA, was verbonden aan de universiteit van Rotterdam en aan de universiteiten van Tilburg en Nijmegen, in Rwanda, Uganda, India, Indonesië en Zuid-Afrika. Hij publiceerde in het domein van de (economische) ethiek en de politieke filosofie, o.a. over verantwoordelijkheid voor komende generaties, solidariteit en altruïsme. Recent publiceerde hij  een boek over Het geweld van geld, bij  Lannoo Campus.

Praktisch:

Locatie: de locatie vindt u in het semesteroverzicht
Tijdstip: Dinsdag 08/12/2020, van 19.00 tot 21.30 uur
Opleiding: Filosofie – Stromingen en inzichten semester 1
Taal: Nederlands
Deze les kan afzonderlijk gevolgd worden.
Geen voorkennis vereist
Certificaat: aanwezigheidsattest per semester, na betaling, aanwezigheid en invullen van evaluatieformulier

Opleiding Materials