Duurzaamheid: Duurzame steden – semester 2
Duurzaamheid: Duurzame steden – semester 2

In het programma Duurzaamheid staan Duurzame steden dit jaar op het programma. Wonen in de stad is nu al de dominante woonvorm en de verstedelijking rukt nog verder op. Steden zijn gemeenschappen met veel interactie waar nieuwe technologieën en vormen van leven sneller ingang vinden. Steden zijn ook pioniers in het vinden van oplossingen voor uitdagingen zoals het beperken van de CO2-uitstoot en de energieproblematiek..

We zoemen in op verschillende aspecten van de stad van morgen. Docenten uit verschillende disciplines geven een vernieuwende kijk op ‘Duurzame steden’. Voorkennis is niet vereist.

Scroll naar beneden voor het volledige programma.

Dit semester loopt van 4/2/2020 tot 2/6/2020

Eerste lessen gemist? Het is nog niet te laat om in te schrijven! Je mag per semester twee keer een les inwisselen voor een les uit een andere lessenreeks binnen hetzelfde semester. Zo gaat een gemiste les niet verloren.

Klik hier voor meer info.

 

325,00 In winkelmand
Filosofie: belangrijke hedendaagse denkers – semester 2
Filosofie: belangrijke hedendaagse denkers – semester 2

Bij het onderdeel Belangrijke hedendaagse denkers ligt de nadruk op filosofen die hun stempel hebben gedrukt of nog drukken op ons denken vandaag. We focussen op denkers uit de 20ste en 21ste eeuw. Ontdek het volledige programma hieronder. Voorkennis is niet vereist.

Dit semester loopt van 11/2/2020 tot 9/6/2020

Eerste lessen gemist? Het is nog niet te laat om in te schrijven! Je mag per semester twee keer een les inwisselen voor een les uit een andere opleiding binnen hetzelfde semester. Zo gaat een gemiste les niet verloren.

Klik hier voor meer info.

 

325,00 In winkelmand
Filosofie: stromingen en inzichten – semester 1
Filosofie: stromingen en inzichten – semester 1

Bij het onderdeel Stromingen en inzichten bieden we een overzicht van de Griekse tot de hedendaagse filosofie waarbij grote denkrichtingen nader worden toegelicht. Topdocenten van verschillende Vlaamse universiteiten geven les over de stroming waarnaar zij dagdagelijks onderzoek doen. Verwacht je dus aan meer dan een overzicht of een inleiding, maar maak je klaar voor diepe inzichten, onverwachte linken en soms eeuwenoude inspiratie die nog steeds hyperrelevant blijkt.

De eerste lessen van dit semester werden uitgesteld uit het tweede semester van vorig academiejaar vanwege COVID-19. Als je ingeschreven was voor dit semester, en je dus al betaald hebt voor deze lessen, houden we hier uiteraard rekening mee. Neem contact op via hallo@background-education.be

Dit semester loopt van 29/9/2020 tot 19/1/2021

Eerste lessen gemist? Het is nog niet te laat om in te schrijven! Je mag per semester twee keer een les inwisselen voor een les uit een andere opleiding binnen hetzelfde semester. Zo gaat een gemiste les niet verloren.

Klik hier voor meer info.

 

325,00 In winkelmand
Literatuur: grote auteurs – semester 1
Literatuur: grote auteurs – semester 1

In het programma Literatuur maken we in het academiejaar 2020-2021 kennis met grote auteurs. We werken volop aan dit programma en zetten de lessen online zodra ze bevestigd worden. In het begin van het eerste semester komen lessen aan de beurt die uitgesteld werden vanwege COVID-19.

Scroll naar beneden en ontdek het volledige programma hieronder. Voorkennis is niet vereist.

Dit semester loopt van 24/9/2020 tot 28/1/2021

Eerste lessen gemist? Het is nog niet te laat om in te schrijven! Je mag per semester twee keer een les inwisselen voor een les uit een andere lessenreeks binnen hetzelfde semester. Zo gaat een gemiste les niet verloren.

Klik hier voor meer info.

325,00 In winkelmand
Literatuur: literaire genres – semester 2
Literatuur: literaire genres – semester 2

In het programma Literatuur maken we dit jaar kennis met literaire genres. Science fiction, misdaadroman, het essay en de graphic novel. Je leert er meer over in dit semester. Ontdek het volledige programma hieronder. Voorkennis is niet vereist.

Scroll naar beneden voor het volledige programma.

Dit semester loopt van 6/2/2020 tot 25/6/2020

Eerste lessen gemist? Het is nog niet te laat om in te schrijven! Je mag per semester twee keer een les inwisselen voor een les uit een andere lessenreeks binnen hetzelfde semester. Zo gaat een gemiste les niet verloren.

Klik hier voor meer info.

325,00 In winkelmand
neuropsychologie
Psychologie: Neuropsychologie – semester 2

Bij het onderdeel Neuropsychologie ontdekken we dit semester ons brein. Wat gebeurt er na een na een ongeluk waarbij het hoofd werd geraakt of na een beroerte? Welke impact heeft verouderen op onze hersenen? Ontdek het volledige programma hieronder. Voorkennis is niet vereist.

Scroll naar voor het volledige programma.

Dit semester loopt van 13/2/2020 tot 18/6/2020

Eerste lessen gemist? Het is nog niet te laat om in te schrijven! Je mag per semester twee keer een les inwisselen voor een les uit een andere opleiding binnen hetzelfde semester. Zo gaat een gemiste les niet verloren.

Klik hier voor meer info.

 

325,00 In winkelmand
Psychologie: Neuropsychologie 2 – semester 1
Psychologie: Neuropsychologie 2 – semester 1

Bij het onderdeel Neuropsychologie 2 ontdekken we dit semester verder ons brein. Wat gebeurt er na een een ongeluk waarbij het hoofd werd geraakt of na een beroerte? Welke impact heeft verouderen op onze hersenen? Ontdek het volledige programma hieronder. Voorkennis is niet vereist.

Scroll naar voor het volledige programma.

Dit semester loopt van 29/9/2020 tot 26/1/2021

De eerste lessen van dit semester werden uitgesteld uit het tweede semester van vorig academiejaar vanwege COVID-19. Als je ingeschreven was voor dit semester, en je dus al betaald hebt voor deze lessen, houden we hier uiteraard rekening mee. Neem contact op via hallo@background-education.be

Eerste lessen gemist? Het is nog niet te laat om in te schrijven! Je mag per semester twee keer een les inwisselen voor een les uit een andere opleiding binnen hetzelfde semester. Zo gaat een gemiste les niet verloren.

Klik hier voor meer info.

 

325,00 In winkelmand
Semesterabonnement
Semesterabonnement

Met een semesterabonnement kan je alle lessen bijwonen van de vier programma’s!

Je betaalt € 450 via overschrijving en zo hoef je niets te missen en heb je een supervoordelig tarief om het maximum uit het semester te halen!

Het semesterabonnement loopt van 1 februari t.e.m. 30 juni 2020. Heb je de startdatum gemist? Je kan ook nog in de loop van het semester een abonnement opstarten.

alle lessen voor 450,00 In winkelmand
Kymlicka: morele grondslagen van multiculturalisme en nationalisme – 03/03/2020
Kymlicka: morele grondslagen van multiculturalisme en nationalisme – 03/03/2020
Will Kymlicka is een Canadese politieke filosoof die bekendheid heeft verworven met zijn theorie over de morele grondslagen van multiculturalisme en nationalisme. Kymlicka argumenteert dat vrijheid als belangrijke liberale waarde cultureel lidmaatschap vereist en dat het liberalisme daarom groepsgedifferentieerde rechten, zoals taalrechten en zelfbestuursrechten, rechtvaardigt. In dit overzicht wordt het ideeëngoed van Kymlicka voorgesteld,  kritisch geanalyseerd, en toegepast op de Vlaams/Belgsiche en Europese context.

Docent: Helder De Schutter, KU Leuven

Helder De Schutter is hoogleraar sociale en politieke filosofie aan de KU Leuven. Hij publiceert over de morele en politiek-filosofische grondslagen van nationalisme, taalpolitiek en migratie.

45,00 In winkelmand
Basisbegrippen van de biologie van de hersenen – 13/02/2020
Basisbegrippen van de biologie van de hersenen – 13/02/2020

De hersenwetenschappen vormen een van de snelst groeiende en meest actuele gebieden van de hedendaagse wetenschap. Dat heeft te maken met het feit dat onze hersenen ons gedrag, onze psychologische functies en andere delen van ons zenuwstelsel sturen. Deze les geeft een beknopte inleiding in de bouw en werking van onze hersenen en de fenomenale complexiteit van dit orgaan. We gaan in op de manier waarop onze hersenen ons gedrag aansturen, hoe de verschillende hersendelen samenwerken om psychologische functies tot stand te brengen. We zullen daarbij ook moeten vaststellen dat we soms ook verrassend weinig controle hebben over ons gedrag en vaak dingen doen tegen beter weten in.

Rudi D’Hooge, KU Leuven

Professor Rudi D’Hooge is als gewoon hoogleraar en diensthoofd verbonden aan de Universiteit van Leuven. Hij studeerde biologie en psychologie in Antwerpen en Brussel en behaalde doctorsdiploma’s in beide disciplines. Zijn huidig onderzoek richt zich vooral op de relatie tussen hersenfunctie en gedrag, de mechanismen van leren en geheugen en hersenaandoeningen en hun behandeling. Hij werkt samen met binnen- en buitenlandse laboratoria en bedrijven en werkte in het verleden ook als neuropsycholoog aan klinisch-neurologische afdelingen. Hij leidt momenteel het Laboratorium voor Biologische Psychologie aan de KU Leuven.

49,00 In winkelmand
Functies en stoornissen van het geheugen – 29/09/2020
Functies en stoornissen van het geheugen – 29/09/2020

Ons geheugen zorgt ervoor dat we kennis en vaardigheden kunnen verwerven en toepassen gedurende ons hele leven. Het steunt op de permanente kneedbaarheid van onze hersenen en andere delen van het zenuwstelsel en speelt een essentiële rol in onze identiteit en het levenslang onthouden van belangrijke feiten en gebeurtenissen. Deze les legt uit hoe het geheugen precies werkt en hoe het verandert tijdens de loop van ons leven. Op welke hersenprocessen steunt het precies en waarom kunnen we ons sommige gebeurtenissen uit onze jeugd nog levendig herinneren, terwijl we vergeten zijn wat we gisteren hebben gegeten of waar we onze sleutels hebben gelegd. Tenslotte gaan we in op ziekteprocessen die de werking van het geheugen aantasten en op welke manier we die kunnen voorkomen of behandelen.

Rudi D’Hooge, KU Leuven

Professor Rudi D’Hooge is als gewoon hoogleraar en diensthoofd verbonden aan de Universiteit van Leuven. Hij studeerde biologie en psychologie in Antwerpen en Brussel en behaalde doctorsdiploma’s in beide disciplines. Zijn huidig onderzoek richt zich vooral op de relatie tussen hersenfunctie en gedrag, de mechanismen van leren en geheugen en hersenaandoeningen en hun behandeling. Hij werkt samen met binnen- en buitenlandse laboratoria en bedrijven en werkte in het verleden ook als neuropsycholoog aan klinisch-neurologische afdelingen. Hij leidt momenteel het Laboratorium voor Biologische Psychologie aan de KU Leuven.

45,00 In winkelmand
Het ouder wordende brein en cognitieve vaardigheden – 27/10/2020
Het ouder wordende brein en cognitieve vaardigheden – 27/10/2020

Wanneer we ouder worden, verouderen onze hersenen mee. Het brein neemt af in gewicht en volume, waardoor cognitieve problemen kunnen optreden. Toch gaat het “gezond ouder worden” niet noodzakelijk gepaard met een achteruitgang op alle domeinen. Ouderen zijn trager en vergeetachtiger, maar tegelijkertijd ook wijzer! Spijtig genoeg is ons ouder wordende brein wel vatbaarder voor verschillende pathologieën. Zo wordt de kans op het ontwikkelen van neurodegeneratieve aandoeningen alsmaar groter bij het ouder worden. In deze les hebben we het over cognitie onder de noemer van gezond/normaal versus pathologisch/abnormaal ouder worden.

Eva Dierickx, VUB

Na studies klinische psychologie aan de VUB doctoreerde Eva Dierickx in 2007 met een scriptie over ‘Early detection of Alzheimer’s Disease: a neuropsychological approach. Ze voert onderzoek uit in de Alexianen Zorggroep Tienen, voornamelijk rond de effectiviteit van behandelingen en de eventuele meerwaarde van cognitieve trainingen naast de gangbare psychofarmacologische en psychotherapeutische interventies. Ze houdt zich bezig met studies binnen het grote domein van de psychogerontologie, en vooral met de vroege detectie van de Ziekte van Alzheimer, multidimensionele kwetsbaarheid en persoonlijkheidspathologie bij ouderen. Als hoofddocent aan de VUB doceert ze Neuropsychologie, Psychogerontologie en Gevalstudies uit de Psychopathologie.

45,00 In winkelmand
Epilepsie leert ons hoe de hersenen werken – 14/05/2020
Epilepsie leert ons hoe de hersenen werken – 14/05/2020

Epilepsie is een frequente hersenziekte waarbij er een onevenwicht ontstaat tussen excitatie- en inhibitiesystemen. De epileptische aanvallen die hierdoor ontstaan, weerspiegelen waar de abnormale hersenactiviteit aanwezig is. Epilepsie gaat ook gepaard met andere aandoeningen. Vooral bij kinderen is er een mogelijke weerslag op de normale ontwikkeling met bijvoorbeeld leer- en gedragsproblemen. Bij volwassenen komen meer depressie en angststoornissen voor. Epilepsie kan behandeld worden met medicatie maar dit is slechts bij 70% van de patiënten succesvol. Chirurgie, hersenstimulatie of ketogeen dieet zijn alternatieve behandelingen. In de afgelopen jaren heeft vooral de moleculaire genetica geholpen in het beter begrijpen van de oorzaken. Hoe dan ook, moeten we streven naar een totaalbehandeling.

Lieven Lagae – Universitaire ziekenhuizen Leuven

Lieven Lagae is professor en hoofd van de afdeling pediatrische neurologie in de universitaire ziekenhuizen van Leuven. Zijn belangstelling gaat vooral naar epilepsie bij kinderen en hij is betrokken in verschillende onderzoeksprojecten, zoals hersenstimulatie en preventieve behandeling.

45,00 In winkelmand
Het belang van groenblauwe netwerken – 02/06/2020
Het belang van groenblauwe netwerken – 02/06/2020

Groenblauwe stedelijke netwerken kunnen de effecten van klimaatverandering, energie- en voedselschaarste verzachten en de ontwikkeling van biodiversiteit en een gezondere leefomgeving ondersteunen. Deze les bepreekt, aan de hand van binnen- en buitenlandse voorbeelden, hoe groenblauwe infrastructuur de basis voor een veerkrachtige, circulaire stad kan vormen en hoe tuinen van burgers daarin een rol kunnen spelen.

Docent: Paul Verschueren, Erasmushogeschool

Paul Verschueren is landschapsarchitect, antropoloog en houder van een doctoraat aan de Universiteit van Queensland. Hij is verbonden aan het kenniscentrum tuin+ van de opleiding Landschaps- en tuinarchitectuur van de Erasmushogeschool Brussel.

45,00 In winkelmand
Democratie en burgerparticipatie in de stad – 10/03/2020
Democratie en burgerparticipatie in de stad – 10/03/2020

De stad is bij uitstek de broedplaats voor democratische experimenten. Denk aan burgerbegrotinginitiatieven waarbij burgers zelf kunnen bepalen hoe (een deel van) het stadsbudget wordt gespendeerd, stedelijke energiecoöperaties waarbij gebruikers zelf beslissen hoe hun energie wordt geproduceerd, of de recente ‘municipalistische’ experimenten in steden als Madrid en Barcelona. De stad is echter ook de plek waar burgerlijke dissidentie en verzet, een essentieel onderdeel van elke goed werkende democratie, het vaakste tot uiting komen. Tijdens deze les bekijken we, aan de hand van bestaande voorbeelden, de verschillende manieren waarop naar democratie en burgerparticipatie in de stad kan gekeken worden en belichten we de mogelijks duistere kant van burgerparticipatie.

Docent: Elisabeth Van Wymeersch, Universiteit Antwerpen

Elisabet Van Wymeersch is politiek wetenschapper en doctoraal onderzoeker aan de Onderzoeksgroep voor Stadsontwikkeling en het Centre for Research on Environmental and Social Change (CRESC) aan de Universiteit Antwerpen. Haar onderzoek focust zich op burgerparticipatie en –protest bij stadsontwikkelingsprojecten, en hun mogelijke rol voor maatschappelijke verandering.

45,00 In winkelmand
Solidair Mobiel Wonen: duurzaamheid vanuit tijdelijkheid – 04/02/2020
Solidair Mobiel Wonen: duurzaamheid vanuit tijdelijkheid – 04/02/2020
In vele steden wordt het moeilijker om een betaalbare woning te vinden. Tegelijk zijn er tal van leegstaande woningen, kantoor- en fabrieksgebouwen, verdiepingen boven winkels, en grootschalige spoorweg- en industrieterreinen die niet langer dienst doen.‘Solidair Mobiel Wonen’ (SMW) heeft tot doel een model te ontwikkelen voor de co-creatie van mobiele huisvesting voor thuislozen op tijdelijk leegstaande terreinen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.Vanuit dit project reflecteren we over de rol en positie van ‘wonen in de tussentijd’ in de context van veerkrachtige, duurzame steden en van ‘transitionele’ ruimtelijke planning.

Docent: Aurelie De Smet, KU Leuven

Aurelie De Smet is architect en ruimtelijk planner. Haar onderzoek is gericht op de rol van burgers bij het plannen, vormgeven en beheren van de ruimte. Zij is verbonden aan het departement Landschapsarchitectuur van de Erasmushogeschool Brussel, waar ze het Kenniscentrum tuin+ leidt. Ze onderzoekt de rol van (semi-)private tuinen in de transitie naar een duurzame samenleving. Bij de faculteit Architectuur van de KU Leuven werkt ze rond ‘tijdelijk gebruik’ en ‘tactical urban planning’.

 

49,00 In winkelmand
diversiteit solidariteit Oosterlynck steden
Solidariteit in diversiteit – 19/05/2020

Allemaal krijgen we te maken met culturele verschillen: als leraar, leerling, werkgever, werknemer, buur, buurtwerker, vrijwilliger, sportbeoefenaar, trainer, jeugdwerker,… . Vlaanderen wordt immers steeds meer divers. Brussel is al een stad van minderheden waar nauwelijks nog een culturele meerderheid heerst. We gaan na of solidariteit nog wel mogelijk is in een dergelijk diverse samenleving. Aan de hand van empirische cases wordt uitgelegd hoe solidariteit in diversiteit vorm krijgt op concrete plaatsen, waar mensen van diverse afkomst elkaar tegenkomen en gezamenlijk verantwoordelijkheid opnemen.

Docent: Stijn Oosterlynck, Universiteit Antwerpen

Stijn Oosterlynck is hoofddocent stadsociologie aan de Universiteit Antwerpen. Hij doceert er over armoede, diversiteit en stedelijke problemen. Hij is voorzitter van het Antwerp Urban Studies Institute en van het Centre for Research on Environmental and Social Change. Hij schreef onder meer mee aan het boek ‘Solidariteit in Superdiversiteit: handvatten voor concrete actie’ (Acco, 2018).

45,00 In winkelmand
Ruimte en capaciteitsopbouw – 16/06/2020
Ruimte en capaciteitsopbouw – 16/06/2020

Participeren vraagt om vaardigheden, bij burgers maar ook bij belangenorganisaties en overheden. In deze les brengen we deze vaardigheden in kaart en en gaan we op zoek naar de manieren waarop ze aangeleerd kunnen worden.

Docent: Oswald Devisch, UHasselt

Oswald Devisch is hoofddocent stedenbouw aan de Universiteit Hasselt. Hij is coördinator van de onderzoekscluster Spatial Capacity Building en doet onderzoek naar collectief leren, toevallige participatie en autonome transfromatieprocessen. Hij is betrokken in www.verkavelingsverhalen.be, www.WerkenAanWijken.be en www.vrp.be/participatiestudio.

 

45,00 In winkelmand
Van eigendom naar ‘governance of the commons’ – 21/04/2020
Van eigendom naar ‘governance of the commons’ – 21/04/2020

In deze les behandelt Pieter Van den Broeck de rol van het eigendomsprincipe in de ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling. Hij onderzoekt of een verbreding van eigendom naar landgebruiksrechten en ‘governance of the commons’ nieuwe perspectieven opent voor een meer rechtvaardige en duurzame stadsontwikkeling.

Docent: Pieter Van den Broeck, KU Leuven

Pieter Van den Broeck is professor ruimtelijke planning en duurzame ontwikkeling aan het Departement Architectuur van de KU Leuven. Vanuit een institutionalistische benadering onderzoekt hij de sociale constructie van planningsinstrumenten, processen van ruimtelijke transformatie door sociale innovatie, en de ‘governance’ van socio-ecologische systemen.

 

45,00 In winkelmand
Beroertezorg neemt een sprong voorwaarts – 18/06/2020
Beroertezorg neemt een sprong voorwaarts – 18/06/2020

Beroertezorg is de laatste jaren enorm geëvolueerd. De tijd dat de patiënt gewoon in een bed werd gestopt is voorbij. Er zijn nieuwe behandelingsopties die ook de organisatie van beroertezorg op zijn kop zetten. Toch hebben we nog veel werk voor de boeg: de beste behandeling is het voorkomen van beroerte, hoe doen we dat? En wat hebben we patiënten te bieden die toch zwaar gehavend uit die eerste fase komen? Is er al een rol voor artificiële intelligentie? Voldoende voedsel voor een stevige wandeling door domein van de beroerte.

Docent: Sylvie De Raedt, Universitair Ziekenhuis Brussel

Sylvie De Raedt is neuroloog in het Universitair Ziekenhuis Brussel. Ze houdt zich dagelijks bezig met beroertepatiënten, patiënten met herseninfarcten en hersenbloedingen. Ze schreef een proefschrift over de rol van stress bij herseninfarct. Haar huidig onderzoek splitst zich toe op complicaties in de acute fase van beroerte.

45,00 In winkelmand
Slaap: een geanimeerde benadering – datum te bevestigen
Slaap: een geanimeerde benadering – datum te bevestigen

Wat is gestoorde slaap en waarin verschilt hij van normale slaap? In deze les mag je een geanimeerde benadering verwachten. We krijgen inzicht in het verloop en het ontstaan van een normale slaap. Enkele veel voorkomende slaapstoornissen komen aan bod. Opgelet: deze les gaat door op maandag!

Ilse De Volder, Universitair Ziekenhuis Antwerpen

Ilse De Volder is somnoloog, verbonden aan het multidisciplinair slaapcentrum van het UZA. Ze is ook werkzaam aan de faculteit ‘geneeskunde en  gezondheidswetenschappen’ van de Universiteit Antwerpen.

45,00 In winkelmand
Na de klap: gevolgen van traumatische hersenschade – 04/06/2020
Na de klap: gevolgen van traumatische hersenschade – 04/06/2020

Coma is vaak het eerste gevolg van ernstige traumatische hersenschade. Wat verstaan we precies onder coma en bewustzijn? Hoe evolueert coma? Wat gebeurt er na het ontwaken? Welke gevolgen kan traumatische hersenschade hebben op het functioneren van het slachtoffer? In deze les geven we een overzicht van het verloop en de evolutie van ernstige hersenschade, in de beginfase, tijdens de revalidatie en op lange termijn. De onzichtbare gevolgen op vlak van cognitie, emotie en gedrag hebben vaak de meest ingrijpende impact op de persoon zelf en op haar of zijn netwerk.

Engelien Lannoo, UZ Gent

Engelien Lannoo is als klinisch neuropsycholoog werkzaam op de afdeling Hersenletsel van het Revalidatiecentrum UZ Gent en heeft al meer dan 20 jaar ervaring in de neuropsychologische revalidatie van patiënten met niet-aangeboren hersenletsel. Ze doctoreerde met onderzoek naar de lange-termijn gevolgen van traumatisch hersenletsel en is auteur en medeauteur van talrijke wetenschappelijke publicaties. Ze geeft frequent vormingen en lessen rond de gevolgen van hersenletsel en hoe ermee om te gaan. Als systeem- en relatietherapeut heeft ze een bijzondere aandacht voor de impact van hersenletsel op gezin en relaties.

45,00 In winkelmand
Energietransitie als uitdaging voor ruimtelijke planning – 05/05/2020
Energietransitie als uitdaging voor ruimtelijke planning – 05/05/2020

Concepten zoals ‘transitie’ en ‘stedelijk metabolisme’ evolueerden doorheen verschillende disciplines en worden telkens op andere manieren wordt ingevuld. Deze les zoomt in op de transitie naar een duurzaam energiesysteem; niet als een technische uitdaging, maar als een ruimtelijke en maatschappelijke opgave. We bekijken verschillende voorbeelden van ruimtelijke energievisies, die elk op hun manier vanuit de uitdaging van de energietransitie, een mogelijke toekomst voor de stad in beeld brengen.

Docent: Griet Juwet, VUB

Griet Juwet is onderzoeker bij Cosmopolis en assistent in de masteropleiding Stedenbouw en Ruimtelijke Planning aan de VUB. Ze studeerde architectuur aan de Universiteit Gent en volgde een Masteropleiding Urbanism and Strategic Planning aan de KULeuven. Daarna deed ze twee jaar praktijkervaring op in het ontwerpbureau MOPurbandesign. Haar onderzoek focust op de ruimtelijke en socio-politieke dimensie van de transitie naar een duurzamer energiesysteem.

45,00 In winkelmand
Ruimtelijke (wan)ordening in Vlaanderen – 18/02/2020
Ruimtelijke (wan)ordening in Vlaanderen – 18/02/2020

Architect Renaat Braem schreef ooit een boekje over België met als titel “het lelijkste land ter wereld”. Binnen Europa laat België zich inderdaad opvallen door een zeer wanordelijke stedelijke structuur. Dit ondanks de wet op de ruimtelijke ordening sinds 1962. In deze sessie bespreken we het ruimtelijke beleid in Vlaanderen en zoeken we naar verklaringen voor de Vlaamse wanorde.

Docent: Tom Coppens, UA

Prof. dr. Ir. Architect Tom Coppens is doctor in de ingenieurswetenschappen, Gespecialiseerde in de Stedenbouw en Ruimtelijke ordening en ingenieur-architect. Binnen de onderzoeksgroep voor Stadsontwikkeling van de faculteit Ontwerpwetenschappen aan de UA richt Coppens zich voornamelijk op de proceskant van stadsontwikkeling. Hij maakte een doctoraat over conflictbeheersing bij ruimtelijke projecten en publiceert en doceert over participatie, procesmanagement en projectmanagement van ruimtelijke projecten. Naast toegepast onderzoek verricht hij meer fundamenteel wetenschappelijk onderzoek over Spatial Governance, waarbij er een grote aandacht is voor processen van zelforganisatie rond ruimtelijke commons. Daarnaast beschikt Coppens over ruime praktijkervaring als expert proces- en projectmanagement bij AG Stadsplanning.

45,00 In winkelmand
Sciencefiction in literatuur en film – 06/02/2020
Sciencefiction in literatuur en film – 06/02/2020

Sciencefiction is anno 2020 populairder, vitaler en zelfs prestigieuzer dan ooit, niet het minst door de centrale plaats die het genre inneemt in hedendaagse film- en televisiefictie. De sciencefictionfilm leek ooit het medium bij uitstek om de imaginaire werelden uit sciencefictionverhalen te verbeelden, maar uiteindelijk is de invloed van sf-literatuur op de ontwikkeling van de sf-film relatief beperkt gebleven. In deze les bespreken we aan de hand van mijlpalen in de geschiedenis van de sciencefictionadaptatie de steeds troebele relatie tussen sf-literatuur en sf-cinema en de ontwikkeling van het sciencefictiongenre in de eenentwintigste eeuw.

Docent: Thomas Van Parys

Thomas Van Parys is film- en literatuurwetenschapper. Hij schreef een doctoraatsverhandeling over de sf-novellisatie en publiceerde artikels over adaptatie en novellisatie, sciencefiction, de filmfoto en complexe tv-series.

Terug naar overzicht

49,00 In winkelmand
In dienst van de natie? Drieduizend jaar epos – 20/02/2020
In dienst van de natie? Drieduizend jaar epos – 20/02/2020

De les volgt het epos door drieduizend jaar geschiedenis via werken als de Ilias en Odyssee van Homeros, De Aeneis van Vergilius, Gerusalemme liberata van Torquato Tasso, Oorlog en vrede van Lev Tolstoj  en Omeros van Derek Walcott. Ook niet-westerse epen passeren de revue en we bekijken wat de Nederlandse literatuur aan vroegmoderne en eigentijdse epen heeft voortgebracht. Hierbij stellen we ons de vraag of het epos een nationaal of nationalistisch genre is.

Docent: Michel De Dobbeleer, UGent

Michel De Dobbeleer is slavist, classicus en italianist. Hij  is als postdoctoraal onderzoeker verbonden aan de vakgroep Talen en Culturen, afdeling Slavistiek en Oost-Europakunde, van de UGent.

Terug naar het overzicht

49,00 In winkelmand
Kinds of Memories in the Graphic Novel – 24/09/2020
Kinds of Memories in the Graphic Novel – 24/09/2020

We begin with a very brief history of comics and graphic novels and then look at recent graphic novels through the lens of memory, covering both autobiographical and pseudo-autobiographical memories as well as representations of collective memories. The (supposedly) intimate connections between memory work and the graphic novel will be drawn out and interrogated.

Docent: Maaheen Ahmed, UGent

Maaheen Ahmed is associate professor of comparative literature at Ghent University. She is working on piecing together a comics history through looking at children in comics and interrogating the relationships established between children, childishness and comics. She is author of Openness of Comics: Generating Meaning Across Flexible Structures and Monstrous Imaginaires: The Legacy of Romanticism in Comics (forthcoming). She is editor, with Benoît Crucifix, of the anthology, Comics Memory: Archives and Styles.

45,00 In winkelmand
Wat is een geslaagd essay? – 01/10/2020
Wat is een geslaagd essay? – 01/10/2020

Deze les is uitgesteld vanwege COVID-19

In het essay treedt de auteur naar voor. Hij gebruikt filosofische argumenten, ideeën, verhalen, persoonlijke herinneringen, allemaal, door elkaar. Het essay heeft dus altijd iets “literair”: de subjectiviteit van de auteur fundeert de hele demarche; tekst en auteur zijn onlosmakelijk met elkaar verweven. Hoe specifiek ook, hoezeer ook verbonden met het leven en de visie van die ene auteur, een geslaagd essay raakt vaak aan iets universeels. Tegelijk ontvouwt zich in de meeste essays een fundamentele gespletenheid: de auteur wil ingrijpen in de wereld die hij beschrijft, en moeizaam tracht te begrijpen. Aan de hand van het werk van Montaigne en Bacon, over Ortega y Gasset tot Patricia de Martelaere, en kort ook de theorie rond het genre (Adorno, Starobinski)  – gaan we in deze les na wat een geslaagd essay is.

Docent: Alexander Roose, UGent

Alexander Roose doceert Franse literatuur en cultuurgeschiedenis aan de Universiteit Gent. Hij was eerder Director of Studies en fellow in Clare College (Cambridge). Zijn onderzoek gaat over het kruispunt tussen literatuur, filosofie en ideeëngeschiedenis. Hij schreef twee boeken over Michel de Montaigne: ‘La Curiosité de Montaigne’ en ‘De Vrolijke Wijsheid. Zoeken, denken, en leven met Michel de Montaigne’. Voor dat laatste boek kreeg hij de ‘Prijs voor het Spirituele Boek’, 2017. Hij werkt nu aan een monografie over Blaise Pascal.

45,00 In winkelmand
Pandemiefictie en toekomstliteratuur – 23/04/2020
Pandemiefictie en toekomstliteratuur – 23/04/2020

Het genre van de ‘pandemiefictie’, verhalen waarin een of ander onbekend virus of een vreemde ziekte de wereld in zijn greep houdt, blijkt in kranten en op sociale media immers populair discussievoer te zijn. Pandemiefictie overlapt ook met een ander genre dat in de 21ste eeuw populair is: toekomstliteratuur, waarin een of andere (utopische of dystopische) toekomst verbeeld wordt. In deze online les gaat Thomas Pierrart in op de bloei van en de verwantschap tussen beide genres, aan de hand van bekende internationale teksten (bv. George Orwells 1984 en Stephen Kings The Stand) en voorbeelden uit de Nederlandstalige toekomstliteratuur.

Docent: Thomas Pierrart, KU Leuven

Thomas Pierrart is onderzoeker aan de KU Leuven. Hij werkt aan een proefschrift over het imaginaire reisverhaal, met een klemtoon op recente Nederlandstalige voorbeelden van het genre. Hij publiceerde hierover en ook over verwante topics als toekomstliteratuur, de utopie en genretheorie publiceerde al in uiteenlopende tijdschriften.

15,00 online les! In winkelmand
literatuur dictatuur samizdat Arvi Sepp
Vormen en functies van verboden literatuur in dictaturen – 07/05/2020

Het begrip ‘Samizdat-literatuur’ verwijst naar clandestiene, controversiële literatuur ten tijde van de Sovjet-Unie.  In deze les breiden we het uit naar verboden literaire teksten onder het nationaal-socialisme en het stalinisme. We gaan in op de repressieve methoden, gebruikt om deze regimekritische literatuur te verbieden en op de mogelijkheden om kritiek te uiten in een politiek bestel waar elke sfeer van individuele vrijheid werd uitgeschakeld.

Docent: Arvi Sepp, UA en VUB

Arvi Sepp is professor voor Duitse letterkunde aan de Universiteit van Antwerpen en professor voor vertaalwetenschap en Duitse cultuur aan de Vrije Universiteit Brussel.

45,00 In winkelmand
De geschiedenis van het sprookje – 28/05/2020
De geschiedenis van het sprookje – 28/05/2020

Waar komen sprookjes vandaan? Op die vraag heeft men de voorbije twee eeuwen heel wat uiteenlopende antwoorden proberen bieden, en dit vanuit verschillende hoeken. De laatste vijftig jaar hebben onderzoekers meer oog gekregen voor de inbedding van het sprookje binnen de bredere literatuurgeschiedenis van Europa, niet als een mysterieus en tijdloos artefact, maar als een tijdgebonden literair genre.  In deze les bewegen we ons in vogelvlucht door deze geschiedenis, met bijzondere aandacht voor kernauteurs zoals Apuleius, Giambattista Basile, Marie-Jeanne Lhéritier, Charles Perrault, Hans Christian Andersen, de Geboeders Grimm en Angela Carter.

Docent: Stijn Praet

Stijn Praet promoveerde aan de UGent op de relaties tussen sprookjes en de Latijnse literatuur. Hij was vervolgens verbonden aan Stockholms Universitet en Harvard University. Sinds 2017 werkt hij opnieuw in Gent als doctor-assistent in de Vakgroep Letterkunde.

45,00 In winkelmand
Luc-Herman, Nora-en-de-feiten
Misdaad loont: waarom leest iedereen crime? – 11/06/2020

Appelleert crime aan dingen die elke mens diep beroeren, of dankt het zijn succes aan bepaalde ontwikkelingen in de maatschappij? In deze les combineren we historische verklaringen voor de vlucht die het genre nam in het begin van de twintigste eeuw met hypothesen omtrent de kans op genoegdoening die ook vandaag nog zoveel lezers (en kijkers!) naar een misdaadverhaal blijft lokken. Christie, Chandler, Simenon en Highsmith tekenen present, maar ook recente succesauteurs zoals Hideo Yokoyama en Arnaldur Indridason komen aan bod.

Docent: Luc Herman, Universiteit Antwerpen

Luc Herman is gewoon hoogleraar verhaalanalyse en Engelstalige literatuur aan de UAntwerpen. In 2011 verscheen van hem de misdaadroman Nora en de feiten

45,00 In winkelmand
Early Bird Rate
Hannah Arendt over vrijheid, politiek, en democratie – 11/02/2020
Hannah Arendt over vrijheid, politiek, en democratie – 11/02/2020

Hannah Arendt keert terug naar de oorspronkelijke ervaringen met het politieke in de Griekse stadstaat (polis) van de vijfde eeuw voor Christus om een eigenzinnig maar inspirerend antwoord te formuleren op de vraag naar de betekenis van vrijheid, burgerschap, macht, politiek en democratie. Tegen die achtergrond formuleert ze een scherpe kritiek op de wijze waarop het politieke wordt begrepen en ingevuld in de traditie van de politieke filosofie vanaf Plato en in de moderne maatschappij in het bijzonder. We gaan vooral in op Arendts visie op free speech en het belang van de publieke ruimte om de relevantie van haar politieke denken te illustreren.

Docent: Geert Van Eekert, Universiteit Antwerpen

Geert Van Eekert schrijft en doceert over antieke en middeleeuwse wijsbegeerte, de geschiedenis van de metafysica(kritiek), de filosofie van Immanuel Kant en de politieke theorie van Hannah Arendt. Recent publiceerde hij samen met Herbert De Vriese Het einde van de metafysica. Kant, Hegel en de jonghegelianen.

49,00 45,00 In winkelmand
Antonio Gramsci: denker van de hegemonie – 06/10/2020
Antonio Gramsci: denker van de hegemonie – 06/10/2020

Gramsci is zonder twijfel de meest invloedrijke marxistische filosoof van de 20ste eeuw. Met zijn nieuwe ‘wetenschap van de politiek’ wilde hij op een radicaal nieuwe manier nadenken over maatschappijverandering in de concrete condities van het Italië van de eerste helft van de 20ste eeuw, maar tegelijk was het zijn ambitie om, met een knipoog naar Goethe, een werk te schrijven dat ‘für ewig’ zou zijn. Wat is zijn theoretische bijdrage, en hoe kan ze onze huidige situatie helpen ophelderen?

Docent: Matthias Lievens, KU Leuven

Matthias Lievens is docent aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte (KU Leuven). Zijn onderzoek situeert zich binnen de kritische, continentale sociale en politieke filosofie.

45,00 In winkelmand
Georges Bataille: erotiek, het onderbewuste en de moderniteit – 17/03/2010
Georges Bataille: erotiek, het onderbewuste en de moderniteit – 17/03/2010

Hoewel afkomstig uit een bescheiden, seculiere familie, wou Georges Bataille (1897-1962) priester worden. Hij besloot uiteindelijk om historicus en archivaris te worden. Daarnaast ontwikkelde hij zich tot literator en filosoof. Hij was beïnvloed door Marx, Freud en Nietzsche en aangetrokken tot de irrationele driften en verlangens in het onderbewuste en de rol van de erotiek in een tijdperk van de instrumentele rede. Bataille beïnvloedde een lange reeks naoorlogse filosofen: Foucault, Nancy, Derrida en Baudrillard. Ook Lacan maakte uitgebreid gebruik van Bataille’s interpretatie van de Freudiaanse psychoanalyse. In deze les gebruiken we de filosofie van Bataille om de culturele-psychische dynamiek van het hedendaags kapitalisme te belichten, met nadruk op de koppeling tussen het onderbewuste-erotische van het consumentisme en de politiek van de driften bij extreemrechtse bewegingen.

Docent: Jelle Versieren, Universiteit Antwerpen

Jelle Versieren is verbonden aan het Departement Geschiedenis, Centrum voor Stadsgeschiedenis van de UA. Zijn onderzoek spitst zich toe op de economische geschiedenis van West-Europa (1600-1900), meer bepaald de transities naar het kapitalisme. Hij schrijft ook wetenschappelijke bijdragen over de ideeëngeschiedenis van deze periodes, geschiedenis van de arbeidersbeweging, kritische filosofie en psychoanalyse, en de geschiedenis van het economisch denken. Hij is een redacteur voor het tijdschrift History of Intellectual Culture (University of Calgary, Canada) en hoofdredacteur voor het blad Aktief (Masereelfonds). In 2020 verschijnt “De jonge Marx in België”.

45,00 In winkelmand
Derrida’s deconstructie van het kader – 28/04/2020
Derrida’s deconstructie van het kader – 28/04/2020

Jacques Derrida (1930-2004), een van de meest provocerende denkers van onze tijd, gaat door als de vader – maar voor zijn tegenstanders veeleer als de ‘godfather’ – van de deconstructie. We spitsen onze aandacht toe op de notie van deconstructie, omdat daarmee allerhande misverstanden verbonden zijn.  ‘Wat is deconstructie precies?’ en ‘Wat is deconstructie allemaal niet?’ ‘Wat is datgene wat gedeconstrueerd moet worden?”Wie is degene die deconstrueert?’ Door deze vragen te stellen hebben we ongemerkt een reeks vooronderstellingen gemaakt die niet vanzelfsprekend zijn en die we op hun beurt dus aan een deconstructief onderzoek dienen te onderwerpen. Derrida voert ons vanaf het begin in een ontzaglijk labyrint binnen van vragen en tegenvragen, van opwerpingen en opwerpingen bij deze opwerpingen. De les wil een summiere rondleiding in dit labyrint bieden.

Docent: Erik Oger, Universiteit Antwerpen

Erik Oger doceerde hedendaagse filosofie aan de universiteit van Antwerpen. Hij publiceerde de volgende boeken : Derrida. Een inleidingNachtoog. Schuine wegen van de filosofie en De rede en haar monsters. Op dit ogenblik bereidt hij een boek over de filosofie van Nietzsche voor : Als in een honderdvoudige spiegel. Nietzsches perspectivische schrijven.

45,00 In winkelmand
Van eenheid naar verscheidenheid: Meillassoux en Badiou – 12/05/2020
Van eenheid naar verscheidenheid: Meillassoux en Badiou – 12/05/2020

Heidegger claimde dat in traditie de werkelijkheid altijd onder één noemer werd gebracht en dat diezelfde werkelijkheid werd gegrond in ofwel de natuur ofwel in God. Maar wat gebeurt er wanneer die klassieke metafysica haar geloofwaardigheid verliest? We tonen aan dat het oeuvre van tal van hedendaagse ‘continentale’ denkers getuigt van de dood van het traditionele denken, omdat daarin alles draait zonder veelheid (ipv eenheid) en grondeloosheid (ipv grond). We focussen daarvoor op Quentin Meillassoux en Giorgio Agamben.

Lode Lauwaert, KU Leuven

Lode Lauwaert werkt aan het HIW (KU Leuven) en verricht onderzoek naar geweld en het gebruik van nieuwe militaire technologieën. Hij doceert techniekfilosofie en was visiting scholar aan Boston College, Stellenbosch University en de Universiteit van Wenen. Hij is de auteur van Markies de Sade. Essays over ethiek en kliniek, literatuur en natuur, en was samensteller van Filosofie van geweld. In 2020 verschijnt zijn nieuw boek over technologie en Artificiële intelligentie.

45,00 In winkelmand
Graham Harman: de object-georiënteerde filosofie – 09/06/2020
Graham Harman: de object-georiënteerde filosofie – 09/06/2020

Graham Harman is de grondlegger van de‘object-oriented ontology’ (OOO), een nieuwe, revolutionaire stroming in de hedendaagse filosofie, gestoeld op een radicale interpretatie van Heideggers gedachtegoed. OOO is ondertussen een beweging op zich geworden, waarin ook denkers als Timothy Morton te situeren zijn. In deze les krijg je een inleiding op het werk van Harman en de object-georiënteerde filosofie. Je blik op de dingen zal nooit meer dezelfde zijn!

Docent: Yoni Van Den Eede, VUB

Als techniek-, media- en cultuurfilosoof is Yoni Van Den Eede postdoctoraal onderzoeker van het FWO en parttime onderzoeksprofessor aan de Vrije Universiteit Brussel. Zijn onderzoek spitst zich toe op de filosofie en ethiek van technologie en media.

45,00 In winkelmand
Wittgenstein over de taken van de filosofie – 26/05/2020
Wittgenstein over de taken van de filosofie – 26/05/2020

Er kan terecht gezegd worden dat Wittgensteins diagnose van de toestand van de filosofie, revolutionaire implicaties heeft voor de filosofie. We maken kennis met een belangrijk inzicht: de idee dat filosofische problemen ontstaan wanneer een bepaalde opvatting over hoe de wereld in elkaar zit, ons zicht op de werkelijkheid belemmert. We bespreken hoe dit door Wittgenstein wordt toegepast om klassieke filosofische problemen te ontmijnen. Hieruit komt naar voor dat voor Wittgenstein’s filosofie om te laten zien dat filosofische problemen gebaseerd zijn op een verkeerd beeld van het fenomeen in kwestie. Tenslotte gaan we dieper in op het verband tussen deze meta-filosofische opvattingen en de cultuurkritische dimensie van zijn werk

Docent: Karim Zahidi, UA en UGent

Karim Zahidi is wiskundige en filosoof, verbonden aan het Departement Wijsbegeerte van de UA en de UGent. Hij is gespecialiseerd in de wijsgerige psychologie en wetenschapsfilosofie. Hij publiceerde naast artikels binnen deze domeinen ook over het werk van Wittgenstein en co-auteur van het boek De paradox van Hayek. Vrijheid als privilege over het vrijheidsbegrip van het neoliberalisme.

45,00 In winkelmand
Visuele waarneming en appreciatie van visuele kunst – 05/03/2020
Visuele waarneming en appreciatie van visuele kunst – 05/03/2020

Niet minder dan één derde van de hersenen is actief bij kijken en zien. In deze les overlopen we een aantal basisprincipes van visuele waarneming, geïllustreerd met veel voorbeelden van leuke en boeiende perceptuele fenomenen. We bespreken de rol van visuele waarneming in relatie tot visuele kunst en illustreren hoe kunstenaars inspelen op onze manier van kijken en zien. We trekken dit ook verder open naar de invloed van persoonlijke en culturele factoren.

Johan Wagemans, KU Leuven

Johan Wagemans is gewoon hoogleraar experimentele psychologie aan de KU Leuven. Samen met zijn team verricht hij  fundamenteel onderzoek over perceptuele organisatie, diepteperceptie, bewegingsperceptie, voorwerpsherkenning, scèneperceptie, enz. Hij werkt ook samen met neuropsychologen om de visuele waarneming in kaart te brengen van patiënten met hersenstoornissen. Hij doet ook veel onderzoek over visuele waarneming bij kinderen en volwassenen met autismespectrumstoornissen. Tenslotte heeft hij de laatste jaren ook een onderzoekslijn uitgebouwd over visuele waarneming en appreciatie van kunst. Meer informatie over zijn onderzoeksgroep en zijn werk is te vinden op http://gestaltrevision.be/en/.

45,00 In winkelmand
Imaginaire reisverhalen: op weg naar het verleden? – 28/01/2021
Imaginaire reisverhalen: op weg naar het verleden? – 28/01/2021

Deze les biedt een kort historisch overzicht van het verzonnen reisverhaal als genre en enkele tools om het te definiëren. De reisroman kent de laatste decennia een enorme bloei. Het reismotief biedt bovendien ook de aanzet tot een verkenning van de tijd – zowel het persoonlijke verleden als het maatschappelijke. We exploreren dit in verhalen van onder meer Cees Nooteboom, P.F. Thomése, Kader Abdolah en Rob van Essen.

Docent: Thomas Pierrart, KU Leuven

Thomas Pierrart is onderzoeker aan de KU Leuven. Hij werkt aan een proefschrift over het imaginaire reisverhaal, met een klemtoon op recente Nederlandstalige voorbeelden van het genre. Hij publiceerde hierover en ook over verwante topics als toekomstliteratuur, de utopie en genretheorie publiceerde al in uiteenlopende tijdschriften.

45,00 In winkelmand